Kereskedelem-Marketing üzleti adminisztráció

KERESKEDŐ

Eng.sz.: E-000949/2014/A040 OKJ: 54 341 01 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A szakképzett kereskedő irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését, ellátja a nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Megszervezi és lebonyolítja az áruforgalmi tevékenységet. Vállalkozást hoz létre / szűntet meg, gazdálkodást folytat. Marketing tevékenységet, piackutatást végez, felméri és elemzi a piaci környezetet. A […]

Képzéseink Kereskedelem-Marketing üzleti adminisztráció

RAKTÁROS

Eng.sz.: E-000949/2014/A048 OKJ: 31 341 04 A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: A raktáros feladata a raktár működésével kapcsolatos tevékenységek lebonyolítása. Ennek során a raktárba beérkező áruk átvételétől a kiszállítások előkészítéséig az alábbiakban részletezett tevékenységeket kell ellátnia: A részszakképesítéssel rendelkező képes lesz: A raktárba érkező áruk fogadásával, átvételével kapcsolatos feladatok elvégzésére Az áru be- és kitárolásához […]

Képzéseink Kereskedelem-Marketing üzleti adminisztráció

ÉLELMISZER-, VEGYI ÁRU ELADÓ

Eng.sz.: E-000949/2014/A042 OKJ: 31 341 05 A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: A kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat. A részszakképesítéssel rendelkező képes […]

Egészségügy

ÁLTALÁNOS ÁPOLÁSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS

Eng.sz.: E-000949/2014/A057 OKJ: 52 720 01 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens a fekvőbeteg intézetekben, az otthonápolásban és a hospice szolgálatoknál az ápolási csapat tagjaként, ápoló irányítása mellett, a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban orvos irányítása mellett, az egészségügyi csapat tagjaként önállóan vagy együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, […]

Egészségügy

BETEGKÍSÉRŐ

Eng.sz.: E-000949/2014/A019 OKJ: 31 723 01 A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: A betegkísérő orvosi beutalás (utasítás) alapján egészségügyi szaksegítséget nem igénylő betegszállításokat végez a beteg otthonából egészségügyi intézménybe, az egészségügyi intézményen belül, egészségügyi intézményből a progresszív ellátásnak megfelelő más egészségügyi intézménybe, illetve a beteg kezelését, vizsgálatát, valamint sürgősségi ellátását követően otthonába. A részszakképesítéssel rendelkező képes […]

Egészségügy Képzéseink

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI SEGÍTŐ

Eng.sz.: E-000949/2014/A026 OKJ: 32 720 01 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Az egészségfejlesztési segítő képes az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken csapat munkában dolgozni. Munkája során kapcsolatot alakít ki és tart fenn a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett, a lakosság […]

Egészségügy

FOGÁSZATI ASSZISZTENS

Eng.sz.: E-000949/2014/A023 OKJ: 54 720 02 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A fogászati asszisztens: megteremti a biztonságos betegellátáshoz szükséges környezetet gondoskodik a rendelői higiénéről eszközös és beteg előkészítést végez a kezelések kivitelezéséhez. diagnosztikus és terápiás eljárások kivitelezésében segédkezik konzerváló fogászati, fogpótlási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti, gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozásoknál. adminisztratív tevékenységet végez szervező, koordináló feladatokat lát […]

Egészségügy Képzéseink

GYÓGYSZERKIADÓ SZAKASSZISZTENS

Eng.sz.: E-000949/2014/A022 OKJ: 55 720 02 A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: A gyógyszerkiadó szakasszisztens gyógyszerész jelenlétében, önállóan látja el a vényköteles és a vény nélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények és az egyéb, gyógyszertárban kiadható termékek kiadását, valamint ezzel kapcsolatos betegtájékoztatást, tanácsadást végez. A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes lesz: expediálásban részt venni önállóan végezni a gyógyszerellátással, gazdálkodással […]

Egészségügy

GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS

OKJ: 54 720 03 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A gyógyszertári asszisztens a gyógyszerellátás területén foglalkoztatott egészségügyi szakember, aki gyógyszerész irányítása mellett vesz részt az ellátásban. Segíti a gyógyszerész munkáját a gyógyszertárakban, gyógyszerkészítő laboratóriumokban, gyógyszerraktárakban, gyógyszer–kereskedelemben, valamint a kapcsolódó intézetekben. Tevékenységét végezheti a gyógynövény–forgalmazás területein is. A gyógyszertári asszisztens gyógyszertechnológiai, ügyviteli és üzemviteli résztevékenységeket végez. A […]

Egészségügy

KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS

Eng.sz.: E-000949/2014/A025 OKJ: 55 725 11 A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása: A klinikai fogászati higiénikus a fog(szak)orvos, a fogászati asszisztens és a fogtechnikus mellett tagja a fogászati munkacsoportnak, csapatnek. A fogászati csapatben végzett munkáján kívül önálló tevékenységet csak a fogászati egészségnevelés terén folytathat. Önálló feladatkörrel csak a páciensek fogászati egészségnevelése és irányítása terén rendelkezik. Rendelkezik […]