Egészségügy

KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS

Eng.sz.: E-000949/2014/A025

OKJ: 55 725 11

A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A klinikai fogászati higiénikus a fog(szak)orvos, a fogászati asszisztens és a fogtechnikus mellett tagja a fogászati munkacsoportnak, csapatnek.
A fogászati csapatben végzett munkáján kívül önálló tevékenységet csak a fogászati egészségnevelés terén folytathat. Önálló feladatkörrel csak a páciensek fogászati egészségnevelése és irányítása terén rendelkezik.

Rendelkezik a szükséges anatómiai–élettani ismertekkel.

A gyermek, ifjúsági és/vagy felnőtt fogászati alapellátás keretében prevenciós tevékenységet végez orvosi indikáció és felügyelet mellett.
Az államilag finanszírozott vagy magánszférába tartozó szakellátó ágazatban képzettségének megfelelően segédkezik a páciensek fogászati ellátásában, előkészíti a betegeket komplikáltabb beavatkozásokra, feladatai kiterjednek a kezelt és/vagy szájüregi műtéteken átesett betegek gondozására, és pszichés támogatására.

Aktívan részt vesz a preventív és egyéb gondozási, oktatási intézményrendszerek munkájában: óvoda, iskola– és ifjúsági fogászat, terhes–, csecsemő és kisgyermekgondozás, fogyatékkal élők fogazati prevenciós ellátása, idősek fogazati gondozása valamint ágyhoz, lakáshoz kötöttek fogazati gondozása.

Ismeri a hazai fogászati, és általános egészségügyi rendszer felépítését, működési elveit, követelményrendszerét, a magyarországi egészségügyi normákat, egészségügyi ellátási szinteket.

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes lesz:

 • az egészséges emberi szervezet, különös tekintettel a szájüreg és a fogazat alapvető biológiai jellemzőit összefüggésében látni
 • a szájüregi egészség megőrzését szolgáló alapvető tevékenységeket a páciensekkel megismertetni
 • alkalmazni a szakmai kommunikáció alapelveit
 • a fogászati beavatkozásokhoz előkészíteni és a fogorvosi, szájsebészeti kezeléseknél, beavatkozásoknál asszisztálni
 • a munkaterület feladatait és a munkafolyamatokat szervezni
 • orvosi indikáció alapján és orvos felügyelete mellett elvégezni a preventív fogászati beavatkozásokat, szájhigiénés kezeléseket ambuláns és fekvőbetegeken
 • elvégezni a szájüreg stomato–onkologiai vizsgálatát
 • munkája során alkalmazni a baleset–megelőzési előírásokat, szabályokat
 • időben felismerni az egészségügyi kockázatot hordozó helyzeteket, a fertőzésveszélyt, a fertőzések átvitelének módját
 • alkalmazni a bizonyítottan fertőzött, magas kockázatot jelentő páciensek kezelésének szabályait
 • alkalmazni a fertőzések terjedésének betegről betegre, és/vagy kezelőszemélyzetre való átterjedésének megakadályozási lehetőségeit
 • az elsősegélynyújtás szabályai szerint elsősegélyt nyújtani
 • munkáját az általános etikai normák, valamint a szakdolgozói munkaköre, feladatai, jogai, és kötelességei szerint végezni
 • tájékozódni az általa alkalmazható fogászati prevenciós eljárásokra vonatkozó idegen nyelvű szakirodalomban
 • alap számítástechnikai ismereteket felhasználói szinten alkalmazni

(Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények, 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet – Hatályos: 2016.09.16-tól)

Általános adatok

 • A szakképesítés–ráépülés megnevezése: Klinikai fogászati higiánikus
 • A Klinikai fogászati higiánikus szakképesítés–ráépülés OKJ száma: 31 811 04
 • A Klinikai fogászati higiánikus szakképesítés–ráépülés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés (MKKR szint megjelölés: 5)

A jelentkezés feltétele:

 • érettségi végzettség
 • egészségügyi alkalmasság
 • Szakmai előképzettség: 54 720 02 Fogászati asszisztens szakképesítés
 • Előírt gyakorlat: 1 év fogászati asszisztens munkakörben eltöltött idő, szakmai gyakorlat

A Klinikai fogászati higiánikus képzés óraszáma: 360 óra (4-5 hónap)
A Klinikai fogászati higiánikus képzés munkarendje: Tanfolyamköteles (TK)

A Klinikai fogászati higiánikus képzés helyszíne: Pinkerton Tanoda Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9./B
A Klinikai fogászati higiánikus képzés tervezett kezdése: A képzés az év bármely szakában indítható kellő létszám esetén
A Klinikai fogászati higiánikus képzés időtartama: A képzésben résztvevők összetételétől, aktivitásától, képzésen való részvételi hajlandóságától, egyéb elfoglaltságától/munkájától függően szervezhető. Lehetőség van hétközi napok mellett hétvégi napok beütemezésére is ill. csak hétvégi csoportok indítására.

A képzés összköltsége (képzési és vizsgáztatási díj együttesen) a mindenkori minimálbér változásának függvényében évente változik. Személyesen, telefonon vagy e-mailben történő érdeklődéskor ezekről tájékoztatást adunk.

A képzés elvégzéséhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk!

Tanfolyamra jelentkezés:

 • személyesen
 • honlapról (jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével)

További információ:

Bármely kollégánk szívesen áll rendelkezésére ügyfélfogadási időben, hívjon vagy írjon bizalommal!
Tel.: 42/443-079; 30/703 0804; E-mail: tanoda@pinkerton.hupinkertontanoda@freemail.hu

Szakmai és vizsgakövetelmények

Miért válassza a Pinkerton Tanodát?

 • családias légkörben, minden igényt kielégítő szaktantermekben tanulhat a város szívében
 • vidéki hallgatóink számára is könnyen megközelíthető (vidékre induló buszok, vonatok, busz/vasút pályaudvar)
 • 100m-es körzetben elérhető kedvező étkezési/vásárlási lehetőség
 • 19 éves szakmai/képzési múlttal rendelkezünk
 • hallgató-centrikus, jól felkészült, fiatal oktatógárda
 • saját fejlesztésű oktatócsomagok, tananyagok
 • képzési költségek részletekben fizethetőek
 • vizsga mindig kétesélyes, a lelkiismeretes felkészítés mellé szükségeltetik a lelkiismeretesen felkészülő képzésben résztvevő is, ezért sikertelen vizsga esetén egy másik csoportban ingyenes pótórákon való részvételt biztosítunk
 • az államilag elismert OKJ-s szakmai bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt igényelhet melynek megszerzését segítjük (külföldi munkavállalásnál hasznos a megléte)

A Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés- ráépülés betölthető munkakörök:

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés–ráépülés sel betölthető munkakör(ök)
3325 Fogászati asszisztens Klinikai fogászati higiénikus

Kapcsolódó szakképesítések:

 • 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető
 • 54 720 01 Perioperatív asszisztens
 • 54 720 03 Gyógyszertári asszisztens
 • 54 723 01 Gyakorló mentőápoló
 • 54 723 02 Gyakorló ápoló
 • 54 723 03 Gyakorló csecsemő és gyermekápoló
 • 54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
 • 54 725 03 Fizioterápiás asszisztens
 • 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
 • 54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens
 • 54 725 06 Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens
 • 54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens
 • 54 725 09 Radiográfiai asszisztens
 • 54 726 03 Ergoterapeuta
 • 54 726 04 Gyógymasszőr
 • 55 723 01 Ápoló
 • 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló
 • 55 723 11 Mentőápoló
 • 55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
 • 55 725 21 Szövettani szakasszisztens
 • 55 726 02 Sportmasszőr

A Klinikai fogászati higiánikus képzés szakmai moduljai:

 • 11192–16 Fogászati higiénikus tevékenysége
 • 11193–16 Fogászati prevenció, szájhigiéné
 • Elmélet – gyakorlat aránya: 50 %; 50 %

Vizsgakövetelmények:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése, valamint osztályzattal értékelt záró dolgozat megléte.

55 725 11 Klinikai fogászati higiánikus
A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11192–16 Fogászati higiénikus tevékenysége gyakorlati és szóbeli
11193–16 Fogászati prevenció, szájhigiéné gyakorlati és szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati higiénikus tevékenységei, fogászati prevenciós tevékenység, szájhigiénés feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
A fogászati szakrendelőben a kezelő helységet, valamint a fogászati kezelésekhez szükséges eszközöket előkészíti, asszisztál beavatkozásoknál, az adott kezelési feladatot kivitelezi,
elvégzi a kezelőszékben ülő páciens instruálását, illetve motiválását, a fogászati prevenciós feladatokat az adott szituációban kivitelezi.

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a következő elemeket tartalmazzák:
A fogászati kezelések szakmai ismereteinek alkalmazása, dokumentálása a klinikai fogászati higiénikus tevékenységében a konzerváló fogászat, a fogpótlástan, a szájsebészet, szájnyálkahártya betegségek, a parodontológia, a gyermekfogászati szakellátás során.

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati higiénikus tevékenységei, fogászati prevenciós tevékenység, szájhigiénés feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák