Képzéseink Oktatás

GYÓGYPEDAGÓGIAI SEGÍTŐ MUNKATÁRS

Eng.sz.: E-000949/2014/A018 OKJ: 54 140 01 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus, konduktor útmutatásai alapján ellátja […]

Képzéseink Oktatás

ÓVODAI DAJKA

Eng.sz.: E-000949/2014/A001 OKJ: 32 140 01 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a pedagógus irányításával végzi. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, az pedagógus irányításával szervezi és végzi, a […]

Képzéseink Oktatás

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS

Eng.sz.: E-000949/2014/A010 OKJ: 54 140 02 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a […]

Képzéseink Rendészet, honvédelem

SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR

Eng.sz.: E-000949/2014/A017 OKJ: 32 861 01 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A Személy- és vagyonőr a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Személy- és vagyonőr a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el. A szakképesítéssel […]

Képzéseink Rendészet, honvédelem

TŰZVÉDELMI ELŐADÓ

Eng.sz.: E-000949/2014/A055 OKJ: 52 861 10 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A jogszabályban meghatározott, vagy annál alacsonyabb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatok önálló ellátása. A létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelése, tervezése, szabályozása, szervezése, vezetői döntések előkészítése, a végrehajtás ellenőrzése. Munkavállalóként, vagy szolgáltatóként képes a gazdálkodó szervezet szakszerű tűzvédelmi igazgatási tevékenységének önálló végzésére. A […]

Képzéseink Rendészet, honvédelem

TŰZVÉDELMI FŐELŐADÓ

Eng.sz.: E-000949/2014/A056 OKJ: 53 861 10 A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: A tűzvédelmi főelőadó feladata elsősorban a legveszélyesebb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatok önálló ellátása, a beosztottak munkájának segítése, irányítása. A létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelése, szabályozása, tervezése, irányítása, szervezése, vezetői döntések előkészítése, a végrehajtás ellenőrzése. Munkavállalóként vagy szolgáltatóként végzi gazdálkodó szervezet szakszerű […]

Képzéseink Kereskedelem-Marketing üzleti adminisztráció

RAKTÁROS

Eng.sz.: E-000949/2014/A048 OKJ: 31 341 04 A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: A raktáros feladata a raktár működésével kapcsolatos tevékenységek lebonyolítása. Ennek során a raktárba beérkező áruk átvételétől a kiszállítások előkészítéséig az alábbiakban részletezett tevékenységeket kell ellátnia: A részszakképesítéssel rendelkező képes lesz: A raktárba érkező áruk fogadásával, átvételével kapcsolatos feladatok elvégzésére Az áru be- és kitárolásához […]

Képzéseink Kereskedelem-Marketing üzleti adminisztráció

ÉLELMISZER-, VEGYI ÁRU ELADÓ

Eng.sz.: E-000949/2014/A042 OKJ: 31 341 05 A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: A kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat. A részszakképesítéssel rendelkező képes […]

Egészségügy Képzéseink

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI SEGÍTŐ

Eng.sz.: E-000949/2014/A026 OKJ: 32 720 01 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Az egészségfejlesztési segítő képes az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken csapat munkában dolgozni. Munkája során kapcsolatot alakít ki és tart fenn a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett, a lakosság […]

Egészségügy Képzéseink

GYÓGYSZERKIADÓ SZAKASSZISZTENS

Eng.sz.: E-000949/2014/A022 OKJ: 55 720 02 A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: A gyógyszerkiadó szakasszisztens gyógyszerész jelenlétében, önállóan látja el a vényköteles és a vény nélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények és az egyéb, gyógyszertárban kiadható termékek kiadását, valamint ezzel kapcsolatos betegtájékoztatást, tanácsadást végez. A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes lesz: expediálásban részt venni önállóan végezni a gyógyszerellátással, gazdálkodással […]