Egészségügy

BETEGKÍSÉRŐ

Eng.sz.: E-000949/2014/A019

OKJ: 31 723 01

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A betegkísérő orvosi beutalás (utasítás) alapján egészségügyi szaksegítséget nem igénylő betegszállításokat végez a beteg otthonából egészségügyi intézménybe, az egészségügyi intézményen belül, egészségügyi intézményből a progresszív ellátásnak megfelelő más egészségügyi intézménybe, illetve a beteg kezelését, vizsgálatát, valamint sürgősségi ellátását követően otthonába.

A részszakképesítéssel rendelkező képes lesz:

 • a helyszín biztonságosságát felmérni
 • szakszerűen segítséget hívni
 • a beteg állapotát ABCDE–szemlélet szerint felmérni az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett
 • életveszély esetén, alapszinten elsősegélyt nyújtani (szakszerű fektetés, vérzéscsillapítás, kötözések, szakszerű segélyhívás, BLS, eszköz nélküli légútbiztosítás)
 • a beteg szállíthatóságát megítélni
 • immobilizációs technikákat alkalmazni
 • betegszállítás szervezési feladatokat ellátni
 • katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködni
 • betegjogokat és az egészségügyi etikai szabályokat betartani
 • megfelelő kommunikációt alkalmazni

(Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények, 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet – Hatályos: 2016.09.16-től)

Általános adatok

 • A szakképesítés megnevezése: Betegkísérő
 • A Betegkísérő részszakképesítés OKJ száma: 31 723 01
 • A Betegkísérő részszakképesítés szintje: Középfokú szakképesítés (MKKR szint megjelölés:3)

A jelentkezés feltétele:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • előírt gyakorlat: 1 év egészségügyi területen eltöltött gyakorlat
 • egészségügyi alkalmasság

A Betegkísérő képzés óraszáma: 300 óra (3-4 hónap)
A Betegkísérő képzés munkarendje: Tanfolyamköteles (TK)

A Betegkísérő képzés helyszíne: Pinkerton Tanoda Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9./B
A Betegkísérő képzés tervezett kezdése: A képzés az év bármely szakában indítható kellő létszám esetén
A Betegkísérő képzés időtartama: A képzésben résztvevők összetételétől, aktivitásától, képzésen való részvételi hajlandóságától, egyéb elfoglaltságától/munkájától függően szervezhető. Lehetőség van hétközi napok mellett hétvégi napok beütemezésére is ill. csak hétvégi csoportok indítására.

A képzés összköltsége (képzési és vizsgáztatási díj együttesen) a mindenkori minimálbér változásának függvényében évente változik. Személyesen, telefonon vagy e-mailben történő érdeklődéskor ezekről tájékoztatást adunk.

A képzés elvégzéséhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk!

Tanfolyamra jelentkezés:

 • személyesen
 • honlapról (jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével)

További információ:

Bármely kollégánk szívesen áll rendelkezésére ügyfélfogadási időben, hívjon vagy írjon bizalommal!
Tel.: 42/443-079, 30/703 0804;  E-mail: tanoda@pinkerton.hu;  pinkertontanoda@freemail.hu

Szakmai és vizsgakövetelmények

Miért válassza a Pinkerton Tanodát?

 • családias légkörben, minden igényt kielégítő szaktantermekben tanulhat a város szívében
 • vidéki hallgatóink számára is könnyen megközelíthető (vidékre induló buszok, vonatok, busz/vasút pályaudvar)
 • 100m-es körzetben elérhető kedvező étkezési/vásárlási lehetőség
 • 19 éves szakmai/képzési múlttal rendelkezünk
 • hallgató-centrikus, jól felkészült, fiatal oktatógárda
 • saját fejlesztésű oktatócsomagok, tananyagok
 • képzési költségek részletekben fizethetőek
 • vizsga mindig kétesélyes, a lelkiismeretes felkészítés mellé szükségeltetik a lelkiismeretesen felkészülő képzésben résztvevő is, ezért sikertelen vizsga esetén egy másik csoportban ingyenes pótórákon való részvételt biztosítunk
 • az államilag elismert OKJ-s szakmai bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt igényelhet melynek megszerzését segítjük (külföldi munkavállalásnál hasznos a megléte)

A Betegkísérő részszakképesítéssel betölthető munkakörök:

FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
5222 Segédápoló, műtőssegéd Betegszállító
Betegkísérő

Kapcsolódó szakképesítések:

52 723 01 Gyakorló mentőápoló

A Betegkísérő képzés szakmai moduljai:

 • 11110–16 Egészségügyi alapismeretek
 • 11164–16 Logisztika
 • 11165–16 Mentéstechnika
 • Elmélet – gyakorlat aránya: 60 %; 40 %

Vizsgakövetelmények:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az előírt valamennyi modulból, modulzáró vizsga eredményességét igazoló dokumentum.

31 723 01 Betegkísérő
A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11110–16 Egészségügyi alapismeretek írásbeli
11164–16 Logisztika írásbeli
11165–16 Mentéstechnika gyakorlati
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 • Gyakorlati vizsgatevékenység
 • A vizsgafeladat megnevezése: Logisztika, Mentéstechnika, valamint Elsősegélynyújtáshoz kapcsolódó feladatok megoldása
 • A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten logisztika, mentéstechnika valamint szituációs és szimulációs feladatok megoldása az elsősegélynyújtás témaköréből

Központi írásbeli vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: –
 • A vizsgafeladat ismertetése: –
 • A vizsgafeladat időtartama: –
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

Szóbeli vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor
 • A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák