Egészségügy

FOGÁSZATI ASSZISZTENS

Eng.sz.: E-000949/2014/A023

OKJ: 54 720 02

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A fogászati asszisztens:

 • megteremti a biztonságos betegellátáshoz szükséges környezetet
 • gondoskodik a rendelői higiénéről
 • eszközös és beteg előkészítést végez a kezelések kivitelezéséhez.
 • diagnosztikus és terápiás eljárások kivitelezésében segédkezik konzerváló fogászati, fogpótlási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti, gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozásoknál.
 • adminisztratív tevékenységet végez
 • szervező, koordináló feladatokat lát el a praxis, a páciensek, a fogtechnikai laboratórium(ok) között.
 • feladatait a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett végzi

A szakképesítéssel rendelkező képes lesz:

 • előkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket, gyógyszereket
 • a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni
 • ismereteinek gyakorlatban való alkalmazására, a kezelési folyamatok átlátására, összefüggések
 • felismerésére, megfelelő következtetések levonására
 • prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, protetikai, dento–alveoláris sebészeti, gyermekfogászati, fogszabályozási, vizsgálatoknál, kezeléseknél, beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni
 • képalkotó módszereket szakszerűen alkalmazni; fogászati röntgenfelvételeket készíteni és archiválni
 • orvosi utasításra önállóan végezni kompetencia–körnek megfelelő ellátási–, vizsgálati–, gondozási–, rehabilitációs feladatokat
 • pszichés támogatást nyújtani a páciensnek
 • betegmegfigyelést végezni
 • sürgősségi esetek ellátásában segédkezni az orvosnak
 • a fogászati eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújtani és a pácienst segíteni
 • fogászati preveciós tevékenységekben, szűrővizsgálatokban segédkezni
 • egészségnevelő, –fejlesztő tevékenységet folytatni
 • felvilágosítást adni a fogak és a szájüreg higiénéjének fenntartása érdekében, a tisztítás (speciális) módjairól, eszközeiről
 • a vizsgáló–, kezelőhelyiségeket és a műszereket tisztán, sterilen tartani, fertőtlenítési, sterilezési eljárásokat szakszerűen alkalmazni
 • felhasználói szintű informatikai tevékenységet végezni
 • dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatot ellátni
 • környezet–, tűz–, munka– és balesetvédelmi szabályokat betartani

(Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények, 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet – Hatályos: 2016.09.16-től)

Általános adatok

 • A szakképesítés megnevezése: Fogászati asszisztens
 • A Fogászati asszisztens szakképesítés OKJ száma: 54 720 02
 • A Fogászati asszisztens szakképesítés szintje: Felsőfokú szakképesítés (MKKR szint megjelölés:5)

A jelentkezés feltétele:

 • – érettségi végzettség
 • – egészségügyi alkalmasság

A Fogászati asszisztens képzés óraszáma: 1080 óra (10-11 hónap)
A Fogászati asszisztens képzés munkarendje: Tanfolyamköteles (TK)

A Fogászati asszisztens képzés helyszíne: Pinkerton Tanoda Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9./B
A Fogászati asszisztens képzés tervezett kezdése: A képzés az év bármely szakában indítható kellő létszám esetén
A Fogászati asszisztens képzés időtartama: A képzésben résztvevők összetételétől, aktivitásától, képzésen való részvételi hajlandóságától, egyéb elfoglaltságától/munkájától függően szervezhető. Lehetőség van hétközi napok mellett hétvégi napok beütemezésére is ill. csak hétvégi csoportok indítására.

A képzés összköltsége (képzési és vizsgáztatási díj együttesen) a mindenkori minimálbér változásának függvényében évente változik. Személyesen, telefonon vagy e-mailben történő érdeklődéskor ezekről tájékoztatást adunk.

A képzés elvégzéséhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk!

Tanfolyamra jelentkezés:

 • személyesen
 • honlapról (jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével)

További információ:

Bármely kollégánk szívesen áll rendelkezésére ügyfélfogadási időben, hívjon vagy írjon bizalommal!
Tel.: 42/443-079; 30/703 0804; E-mail: tanoda@pinkerton.hupinkertontanoda@freemail.hu

Szakmai és vizsgakövetelmények

Miért válassza a Pinkerton Tanodát?

 • családias légkörben, minden igényt kielégítő szaktantermekben tanulhat a város szívében
 • vidéki hallgatóink számára is könnyen megközelíthető (vidékre induló buszok, vonatok, busz/vasút pályaudvar)
 • 100m-es körzetben elérhető kedvező étkezési/vásárlási lehetőség
 • 19 éves szakmai/képzési múlttal rendelkezünk
 • hallgató-centrikus, jól felkészült, fiatal oktatógárda
 • saját fejlesztésű oktatócsomagok, tananyagok
 • képzési költségek részletekben fizethetőek
 • vizsga mindig kétesélyes, a lelkiismeretes felkészítés mellé szükségeltetik a lelkiismeretesen felkészülő képzésben résztvevő is, ezért sikertelen vizsga esetén egy másik csoportban ingyenes pótórákon való részvételt biztosítunk
 • az államilag elismert OKJ-s szakmai bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt igényelhet melynek megszerzését segítjük (külföldi munkavállalásnál hasznos a megléte)

A Fogászati asszisztens szakképesítéssel betölthető munkakörök:

 • FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 • 3325 Fogászati asszisztens Fogászati asszisztens

Kapcsolódó szakképesítések:

 • 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus
 • 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető
 • 54 720 01 Perioperatív asszisztens
 • 54 720 03 Gyógyszertári asszisztens
 • 54 723 01 Gyakorló mentőápoló
 • 54 723 02 Gyakorló ápoló
 • 54 723 03 Gyakorló csecsemő és gyermekápoló
 • 54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
 • 54 725 03 Fizioterápiás asszisztens
 • 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
 • 54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens
 • 54 725 06 Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens
 • 54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens
 • 54 725 09 Radiográfiai asszisztens
 • 54 726 03 Ergoterapeuta
 • 54 726 04 Gyógymasszőr
 • 55 723 01 Ápoló
 • 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló
 • 55 723 11 Mentőápoló
 • 55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
 • 55 725 21 Szövettani szakasszisztens
 • 55 726 02 Sportmasszőr

A Fogászati asszisztens képzés szakmai moduljai:

 • 11110–16 Egészségügyi alapismeretek
 • 11221–16 Alapápolás
 • 11222–16 Klinikumi ismeretek
 • 11142–16 Fogászati ismeretek
 • 11143–16 Gyermekfogászat, fogszabályozás
 • 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499–12 Foglalkoztatás II.
 • 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • Elmélet – gyakorlat aránya: 50 %; 50 %

Vizsgakövetelmények:

 • A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 • Az előírt valamennyi modulból, modulzáró vizsga eredményességét igazoló dokumentum.

54 720 02 Fogászati asszisztens
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma  megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11110–16 Egészségügyi alapismeretek írásbeli
11221–16 Alapápolás gyakorlati
11222–16 Klinikumi ismeretek szóbeli
11142–16 Fogászati ismeretek gyakorlati és szóbeli
11143–16 Gyermekfogászat, fogszabályozás gyakorlati és szóbeli
11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén) írásbeli
11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: a feladatleírásban rögzítetten, a fogászati ellátásokhoz kapcsolódó asszisztensi feladatok bemutatása:a megadott feladat szerint a konzerváló fogászati, fogpótlási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti beavatkozásokhoz:
– készítsen elő műszereket, eszközöket, anyagokat, gyógyszereket
– mutassa be a feladat elvégzéséhez használt eszközök, gépek kezelését
– mutassa be az asszisztensi teendőket, valamint a kapcsolódó dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatokat
– ismertesse a megadott ellátásokat követően alkalmazott, a fogak és a szájüreg higiénéjének fenntartása érdekében végzett, a tisztítás (speciális) módjairól szóló tájékoztatás tartalmát és mutassa be annak eszközeit
– mutassa be a vizsgáló–, kezelőhelyiségek és a műszerek tisztítására, fertőtlenítésére szolgáló anyagokat, eszközöket, módszereket és azok alkalmazását, valamint a munkavédelmi eszközöket
– mutassa be a feladathoz megadott rendelői rosszullét, sürgősségi ellátás keretében végzett ellátást, és az alkalmazott gyógyszereket

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gyermekfogászati, fogszabályozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: a feladatleírásban rögzítetten gyermekfogászati, fogszabályozási ellátásokhoz kapcsolódó feladatok bemutatása:
– készítsen elő a megadott gyermekfogászati, fogszabályozási beavatkozásokhoz műszereket, eszközöket, anyagokat, gyógyszereket
– mutassa be a feladat elvégzéséhez használt eszközök, gépek kezelését
– mutassa be az asszisztensi teendőket, valamint a kapcsolódó dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatokat
– ismertesse a megadott gyermekfogászati, fogszabályozási ellátásokat követően alkalmazott, a fogak és a szájüreg higiénéjének fenntartása érdekében végzett, a tisztítás (speciális) módjairól szóló tájékoztatás tartalmát és mutassa be annak eszközeit
– mutassa be a vizsgáló–, kezelőhelyiségek és a műszerek tisztítására, fertőtlenítésére szolgáló anyagokat, eszközöket, módszereket és azok alkalmazását, valamint a munkavédelmi eszközöket
– mutassa be a feladathoz megadott rendelői rosszullét, sürgősségi ellátás keretében végzett ellátást, és az alkalmazott gyógyszereket

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 11110–16 Egészségügyi alapismeretek, 11222–16 Klinikumi ismeretek, 11142–16 Fogászati ismeretek, 11143–16 Gyermekfogászat, fogszabályozás követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Fogászati ismeretek szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gyermekfogászat, fogszabályozás
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Gyermekfogászat, fogszabályozás szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák