Egészségügy

ÁLTALÁNOS ÁPOLÁSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS

Eng.sz.: E-000949/2014/A057

OKJ: 52 720 01

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens a fekvőbeteg intézetekben, az otthonápolásban és a hospice szolgálatoknál az ápolási csapat tagjaként, ápoló irányítása mellett, a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban orvos irányítása mellett, az egészségügyi csapat tagjaként önállóan vagy együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében. Szervezési és operatív irányítási feladatokat lát el. Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai, jogi normáit.

A szakképesítéssel rendelkező képes lesz:

 • munkatárssal, a beteggel és a hozzátartozójával szakmai kommunikációt folytatni
 • a beteget és a hozzátartozóját a rendelésekkel kapcsolatban tájékoztatni
 • a beteget felkészteni a vizsgálatokra, segíteni a vizsgálat előtt, alatt és után
 • beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz előkészíteni
 • a beavatkozások, vizsgálatok során közreműködni
 • betegmegfigyelést végezni, kardinális tüneteket észlelni, dokumentálni
 • a beteg állapotváltozására utaló jeleket felismerni
 • sürgősségi eseteket felismerni, megkezdeni az ellátást, riasztani, segítséget hívni
 • az alapápolási, gondozási és prevenciós folyamatokban részt venni
 • a végzett orvosi,asszisztensi tevékenységet az egészségügyi dokumentációban rögzíteni, archiválni
 • orvosi elrendelésre gyógyszerelésnél segédkezni
 • az elrendelt diagnosztikai vizsgálatokat dokumentálni, vizsgálatkérő, kezelőlapokat kitölteni, diagnosztikai teszteket használni, értelmezni
 • betegelőjegyzést, betegirányítást végezni
 • mentőhívást, betegszállítást intézni, a kapcsolatos dokumentációt vezetni
 • a járóbeteg ellátás, gondozás jelentéseit elkészíteni
 • a szakrendelőben használatos eszközöket, műszereket megfelelő állapotban tartani
 • az egyszer használatos és fogyóanyag igényt jelezni, pótlásról gondoskodni
 • az ápolásban használt és a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán, sterilen tartani, sterilizálásra előkészíteni, a nosocomialissurvaillance tevékenységben részt venni
 • biztonságos és higiénikus betegkörnyezetet teremteni
 • veszélyes hulladékot kezelni, elszállításra előkészíteni, dokumentálni
 • akadályozottsággal élő gyermekek és felnőttek ellátásában, gondozásában részt venni

(Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények, 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet – Hatályos: 2016.09.16-től)

Általános adatok

 • A szakképesítés megnevezése: Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
 • Az Általános ápolási és egészségügyi asszisztens szakképesítés OKJ száma: 52 720 01
 • Az Általános ápolási és egészségügyi asszisztens szakképesítés szintje: Felső középfokú szakképesítés (MKKR szint megjelölés: 4)

A jelentkezés feltétele:

 • érettségi végzettség
 • egészségügyi alkalmasság

Az Általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzés óraszáma: 1700 óra (18-19 hónap)
Az Általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzés munkarendje: Tanfolyamköteles (TK)

Az Általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzés helyszíne: Pinkerton Tanoda Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9./B
Az Általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzés tervezett kezdése: A képzés az év bármely szakában indítható kellő létszám esetén
Az Általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzés időtartama: A képzésben résztvevők összetételétől, aktivitásától, képzésen való részvételi hajlandóságától, egyéb elfoglaltságától/munkájától függően szervezhető. Lehetőség van hétközi napok mellett hétvégi napok beütemezésére is ill. csak hétvégi csoportok indítására.

A képzés összköltsége (képzési és vizsgáztatási díj együttesen) a mindenkori minimálbér változásának függvényében évente változik. Személyesen, telefonon vagy e-mailben történő érdeklődéskor ezekről tájékoztatást adunk.

A képzés elvégzéséhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk!

Tanfolyamra jelentkezés:

 • személyesen
 • honlapról (jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével)

További információ:

Bármely kollégánk szívesen áll rendelkezésére ügyfélfogadási időben, hívjon vagy írjon bizalommal!
Tel.: 42/443-079, 30/703 0804
E-mail: tanoda@pinkerton.hu;  pinkertontanoda@freemail.hu

Szakmai és vizsgakövetelmények

Miért válassza a Pinkerton Tanodát?

 • családias légkörben, minden igényt kielégítő szaktantermekben tanulhat a város szívében
 • vidéki hallgatóink számára is könnyen megközelíthető (vidékre induló buszok, vonatok, busz/vasút pályaudvar)
 • 100m-es körzetben elérhető kedvező étkezési/vásárlási lehetőség
 • 19 éves szakmai/képzési múlttal rendelkezünk
 • hallgató-centrikus, jól felkészült, fiatal oktatógárda
 • saját fejlesztésű oktatócsomagok, tananyagok
 • képzési költségek részletekben fizethetőek
 • vizsga mindig kétesélyes, a lelkiismeretes felkészítés mellé szükségeltetik a lelkiismeretesen felkészülő képzésben résztvevő is, ezért sikertelen vizsga esetén egy másik csoportban ingyenes pótórákon való részvételt biztosítunk
 • az államilag elismert OKJ-s szakmai bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt igényelhet melynek megszerzését segítjük (külföldi munkavállalásnál hasznos a megléte)

Az Általános ápolási és egészségügyi asszisztens szakképesítéssel betölthető munkakörök:
FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3321 Általános egészségügyi asszisztens Általános asszisztens
Egyéb asszisztens

Kapcsolódó szakképesítések:
55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető

Az Általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzés szakmai moduljai:

 • 11498–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499–12 Foglalkoztatás II.
 • 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11221–16 Alapápolás
 • 11110–16 Egészségügyi alapismeretek
 • 11222–16 Klinikumi ismeretek
 • 11635–16 Egészségügyi asszisztensi feladatok

Elmélet – gyakorlat aránya: 60 %; 40 %

Vizsgakövetelmények:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 • Az előírt valamennyi modulból, modulzáró vizsga eredményességét igazoló dokumentum.
 • Az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
11221–16 Alapápolás gyakorlati
11110–16 Egészségügyi alapismeretek írásbeli
11222–16 Klinikumi ismeretek szóbeli
11635–16 Egészségügyi asszisztensi ismeretek szóbeli és gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégséges (2).

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 • Gyakorlati vizsgatevékenység
 • A vizsgafeladat megnevezése: Ápolási és asszisztensi feladatok ellátása
 • A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján a beteg fogadása, a munkaterület előkészítése, a beteg előkészítése, kardinális tünetek észlelése és dokumentálása, a vizsgálat, beavatkozás elvégzése, segédkezés a vizsgálatok és beavatkozások során, vizsgálati anyagok levétele és kezelése, betegmegfigyelés, adminisztrációs feladatok ellátása, vizsgálati anyagok diagnosztikus laboratóriumba juttatása, eszközök, kezelő fertőtlenítése.

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 11221–16 Alapápolás, 11110–16 Egészségügyi alapismeretek, 11222–16 Klinikumi ismeretek, 11635–16 Egészségügyi asszisztensi ismeretek követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az egészségügyi asszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Alapápolás, Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Egészségügyi asszisztensi ismeretek követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.