Egészségügy Képzéseink

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI SEGÍTŐ

Eng.sz.: E-000949/2014/A026

OKJ: 32 720 01

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az egészségfejlesztési segítő képes az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken csapat munkában dolgozni. Munkája során kapcsolatot alakít ki és tart fenn a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett, a lakosság körében, elsődlegesen a családok mellett végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes lesz:

 • Felismerni az ellátottak körében a halandóság szempontjából kiemelten fontos rizikótényezők jelenlétét, az egyént az alapellátáshoz irányítani
 • Felismerni a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyéneket és családokat, egyszerű probléma–térképet készíteni
 • Felismerni az akadályozottság különböző formáit, segíti a családot az ellátásban való hozzáférésben, valamint az egyszerűbb akadálymentesítési feladatok szervezésében, elvégzésében
 • Kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal, együttműködik a megélhetési problémákból fakadó krízishelyzetek kezelésében, megoldásában
 • Fenntartani az infokommunikációs kapcsolatot szakmai irányítóival és szükség esetén egyéb, a segítő folyamatba bevont szervezettel, vagy annak képviselőjével
 • Felmérni az egyén és a család alapvető szükségleteit és felismerni a szükségletek módosulása miatt bekövetkező problémákat
 • Felismerni a családi vagy egyéni krízishelyzeteket, a krízishelyzetben lévő egyént vagy családot a megfelelő helyre irányítani
 • Segíteni a családnak a tartósan beteg személy gondozása során
 • Segíteni a családot a haldokló ápolásában, kapcsolatot tartani a hozzátartozókkal és a szakemberekkel
 • Segíteni a halott körüli ügyintézési feladatokat, támogatást nyújtani a hozzátartozóknak
 • Segíteni a családot a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek kielégítésében, odafigyelni a család és a hozzátartozók mentális és fizikai állapotára is
 • Tartósan fekvő beteg esetén felismerni az alapvető ápolási–gondozási hibákat, vagy az önellátási képesség részleges vagy teljes elvesztéséből fakadó problémákat (mozgatás hiánya, felfekvés, alultápláltság, kiszáradás) és haladéktalanul segítséget hívni
 • Megtanítani a családtagokat, hozzátartozókat az otthonában ápolt beteg egyszerűbb gondozási műveleteinek elsajátítására, az ápolást könnyítő eszközök használatára
 • Felismerni a háztartási baleseteket hordozó kockázati tényezőket, segíteni a családnak azok elhárításában
 • Alapszinten, eszköz nélkül elsősegélyt nyújtani, biztonsággal hívni orvost, mentőt
 • Részt venni a közösségi színterek munkáiban, szervezőként részt venni a közösség eseményein, szervezett rendezvényein
 • Segíteni a lakosság körében végzett rendszeres, vagy alkalomszerű szűrővizsgálatok létrejöttét
 • Környezetében felismerni a közegészségügyi–járványügyi kockázatokat hordozó tényezőket
 • Részt venni a fejtetű, a rühesség szűrésében, egyszerűbb eseteinek ellátásában, a higiénés szabályokra vonatkozó ismeretek gyakorlati elsajátíttatásában
 • Felismerni a magas rizikócsoportba tartozó populációban előforduló betegségeket (tuberkulózis, szexuális úton terjedő betegségek). Szükség esetén megtanítani a családot, vagy a beteg vagy egészséges egyént a megfelelő személyi higiéné fenntartására, a környezet fizikai és közegészségügyi biztonságának fenntartására
 • Támogatni a családot és az egyént a dohányzásról való leszoktatásban és az egyéb káros szenvedélyek leküzdésében
 • Hiteles kommunikációt folytatni, példamutatóan viselkedni

(Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények, 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet – Hatályos: 2016.09.16-tól)

Általános adatok

 • A szakképesítés megnevezése: Egészségfejlesztő segítő
 • Az Egészségfejlesztő segítő szakképesítés OKJ száma: 32 720 01
 • Az Egészségfejlesztő segítő szakképesítés szintje: Alsó középfokú szakképesítés (MKKR szint megjelölés: 3)

A jelentkezés feltétele:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság

Az Egészségfejlesztő segítő képzés óraszáma: 300 óra (4-5 hónap)
Az Egészségfejlesztő segítő képzés munkarendje: Tanfolyamköteles (TK)

Az Egészségfejlesztő segítő képzés helyszíne: Pinkerton Tanoda Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9./B
Az Egészségfejlesztő segítő képzés tervezett kezdése: A képzés az év bármely szakában indítható kellő létszám esetén
Az Egészségfejlesztő segítő képzés időtartama: A képzésben résztvevők összetételétől, aktivitásától, képzésen való részvételi hajlandóságától, egyéb elfoglaltságától/munkájától függően szervezhető. Lehetőség van hétközi napok mellett hétvégi napok beütemezésére is ill. csak hétvégi csoportok indítására.

A képzés összköltsége (képzési és vizsgáztatási díj együttesen) a mindenkori minimálbér változásának függvényében évente változik. Személyesen, telefonon vagy e-mailben történő érdeklődéskor ezekről tájékoztatást adunk.

A képzés elvégzéséhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk!

Tanfolyamra jelentkezés:

 • személyesen
 • honlapról (jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével)

További információ:

Bármely kollégánk szívesen áll rendelkezésére ügyfélfogadási időben, hívjon vagy írjon bizalommal!
Tel.: 42/443-079, 30/703 0804;  E-mail: tanoda@pinkerton.hupinkertontanoda@freemail.hu

Szakmai és vizsgakövetelmények

Miért válassza a Pinkerton Tanodát?

 • családias légkörben, minden igényt kielégítő szaktantermekben tanulhat a város szívében
 • vidéki hallgatóink számára is könnyen megközelíthető (vidékre induló buszok, vonatok, busz/vasút pályaudvar)
 • 100m-es körzetben elérhető kedvező étkezési/vásárlási lehetőség
 • 19 éves szakmai/képzési múlttal rendelkezünk
 • hallgató-centrikus, jól felkészült, fiatal oktatógárda
 • saját fejlesztésű oktatócsomagok, tananyagok
 • képzési költségek részletekben fizethetőek
 • vizsga mindig kétesélyes, a lelkiismeretes felkészítés mellé szükségeltetik a lelkiismeretesen felkészülő képzésben résztvevő is, ezért sikertelen vizsga esetén egy másik csoportban ingyenes pótórákon való részvételt biztosítunk
 • az államilag elismert OKJ-s szakmai bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt igényelhet melynek megszerzését segítjük (külföldi munkavállalásnál hasznos a megléte)

Az Egészségfejlesztő segítő szakképesítéssel betölthető munkakörök:

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3339 Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású Egészségfejlesztési segítő

Kapcsolódó szakképesítések

Az Egészségfejlesztő segítő képzés szakmai moduljai:
11491–12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában
11492–12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában
11493–12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem
11497–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
11499–12 Foglalkoztatás II.
11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság
Elmélet – gyakorlat aránya: 50 %; 50 %

Vizsgakövetelmények:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
– Az előírt valamennyi modulból, modulzáró vizsga eredményességét igazoló dokumentum.
– Az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

32 720 01 Egészségfejlesztő segítő
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11491–12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában gyakorlati
11492–12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában szóbeli
11493–12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem gyakorlati
11497–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlati interakció
A vizsgafeladat ismertetése: Kapcsolatfelvétel egy személlyel, vagy egy családdal, kockázati tényezők és felmerülő problémák azonosítása és a probléma feltárása után a probléma kezelése (kérvény megírása, orvoshoz fordulás elősegítése, egyszerűbb ápolási feladat kivitelezése), jelentéstétel a szakmai vezető felé.
B) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozás
A vizsgafeladat ismertetése: Egy adott lakótér/lakókörnyezet fizikai, közegészségügyi jellemzőinek megítélése, a kockázati és veszélyhelyzetek azonosítása (háztartási balesetek veszélyét hordozó helyzetek, egyéb környezeti veszélyforrások, személyi, környezeti higiéné hiányosságai) a közvetlen veszély elhárítása, javaslat a megelőzésre.
C) A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegélynyújtás

A vizsgafeladat ismertetése: Alapszintű elsősegélynyújtás, illetve telefonos segítséghívás (mentők, orvosi ügyelet).
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazák.