Képzéseink Oktatás

GYÓGYPEDAGÓGIAI SEGÍTŐ MUNKATÁRS

Eng.sz.: E-000949/2014/A018 OKJ: 54 140 01 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus, konduktor útmutatásai alapján ellátja […]

Képzéseink Oktatás

ÓVODAI DAJKA

Eng.sz.: E-000949/2014/A001 OKJ: 32 140 01 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a pedagógus irányításával végzi. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, az pedagógus irányításával szervezi és végzi, a […]

Képzéseink Oktatás

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS

Eng.sz.: E-000949/2014/A010 OKJ: 54 140 02 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a […]

Szociális szolgáltatások

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ

Eng.sz.: E-000949/2014/A007 OKJ: 31 761 01 A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: A gyermek– és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét. Részt […]

Szociális szolgáltatások

KISGYERMEKGONDOZÓ,-NEVELŐ

Eng.sz.: E-000949/2014/A005 OKJ: 54 761 02 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A kisgyermekgondozó, –nevelő a 0–3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. A kisgyermeknevelő, érett felnőtt személyiség, aki megfelelő empátiával képes fordulni a gyermekekhez […]

Szociális szolgáltatások

SZOCIÁLIS ASSZISZTENS

Eng.sz.: E-000949/2014/A029 OKJ: 54 762 02 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. A […]

Szociális szolgáltatások

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ

Eng.sz.: E-000949/2014/A028 OKJ: 34 762 01 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos […]

Rendészet, honvédelem

FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR

Eng.sz.: E-000949/2014/A002 OKJ: 53 861 05 A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: A szakképesítés birtokában, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben meghatározott, az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos létesítmények, szállítmányok és tevékenységek védelmét látja el. Feladatának ellátásához jogszabály biztosította speciális közhatalmi és kényszerítőeszköz-használati […]

Képzéseink Rendészet, honvédelem

SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR

Eng.sz.: E-000949/2014/A017 OKJ: 32 861 01 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A Személy- és vagyonőr a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Személy- és vagyonőr a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el. A szakképesítéssel […]

Képzéseink Rendészet, honvédelem

TŰZVÉDELMI ELŐADÓ

Eng.sz.: E-000949/2014/A055 OKJ: 52 861 10 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A jogszabályban meghatározott, vagy annál alacsonyabb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatok önálló ellátása. A létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelése, tervezése, szabályozása, szervezése, vezetői döntések előkészítése, a végrehajtás ellenőrzése. Munkavállalóként, vagy szolgáltatóként képes a gazdálkodó szervezet szakszerű tűzvédelmi igazgatási tevékenységének önálló végzésére. A […]