Egészségügy

GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS

OKJ: 54 720 03

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyógyszertári asszisztens a gyógyszerellátás területén foglalkoztatott egészségügyi szakember, aki gyógyszerész irányítása mellett vesz részt az ellátásban. Segíti a gyógyszerész munkáját a gyógyszertárakban, gyógyszerkészítő laboratóriumokban, gyógyszerraktárakban, gyógyszer–kereskedelemben, valamint a kapcsolódó intézetekben. Tevékenységét végezheti a gyógynövény–forgalmazás területein is. A gyógyszertári asszisztens gyógyszertechnológiai, ügyviteli és üzemviteli résztevékenységeket végez.

A szakképesítéssel rendelkező képes lesz:

 • laboratóriumi munkafolyamatokban segédkezni
 • gyógyszerkészítésnél segédkezni
 • a gyógyszerformákat önállóan kialakítani
 • gyógyszertári ügyvitel és üzemviteli résztevékenységeket végezni
 • az áru átvételének előkészítési folyamataiban részt venni
 • gyógyszertári adminisztratív feladatokat végezni

(Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények, 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet – Hatályos: 2016.09.16-től)

Általános adatok

 • A szakképesítés megnevezése: Gyógyszertári asszisztens
 • A Gyógyszertári asszisztens szakképesítés OKJ száma: 54 720 03
 • A Gyógyszertári asszisztens szakképesítés szintje: Felsőfokú szakképesítés (MKKR szint megjelölés:5)

A jelentkezés feltétele:

 • érettségi végzettség
 • egészségügyi alkalmasság
 • pályaalkalmasság

A Gyógyszertári asszisztens képzés óraszáma: 1080 óra (10-11 hónap)
A Gyógyszertári asszisztens képzés munkarendje: Tanfolyamköteles (TK)

A Gyógyszertári asszisztens képzés helyszíne: Pinkerton Tanoda Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9./B
A Gyógyszertári asszisztens képzés tervezett kezdése: A képzés az év bármely szakában indítható kellő létszám esetén
A Gyógyszertári asszisztens képzés időtartama: A képzésben résztvevők összetételétől, aktivitásától, képzésen való részvételi hajlandóságától, egyéb elfoglaltságától/munkájától függően szervezhető. Lehetőség van hétközi napok mellett hétvégi napok beütemezésére is ill. csak hétvégi csoportok indítására.

A képzés összköltsége (képzési és vizsgáztatási díj együttesen) a mindenkori minimálbér változásának függvényében évente változik. Személyesen, telefonon vagy e-mailben történő érdeklődéskor ezekről tájékoztatást adunk.

A képzés elvégzéséhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk!

Tanfolyamra jelentkezés:

 • személyesen
 • honlapról (jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével)

További információ: Bármely kollégánk szívesen áll rendelkezésére ügyfélfogadási időben, hívjon vagy írjon bizalommal!
Tel.: 42/443-079; 30/703 0804; E-mail: tanoda@pinkerton.hupinkertontanoda@freemail.hu

Szakmai és vizsgakövetelmények

Miért válassza a Pinkerton Tanodát?

 • családias légkörben, minden igényt kielégítő szaktantermekben tanulhat a város szívében
 • vidéki hallgatóink számára is könnyen megközelíthető (vidékre induló buszok, vonatok, busz/vasút pályaudvar)
 • 100m-es körzetben elérhető kedvező étkezési/vásárlási lehetőség
 • 19 éves szakmai/képzési múlttal rendelkezünk
 • hallgató-centrikus, jól felkészült, fiatal oktatógárda
 • saját fejlesztésű oktatócsomagok, tananyagok
 • képzési költségek részletekben fizethetőek
 • vizsga mindig kétesélyes, a lelkiismeretes felkészítés mellé szükségeltetik a lelkiismeretesen felkészülő képzésben résztvevő is, ezért sikertelen vizsga esetén egy másik csoportban ingyenes pótórákon való részvételt biztosítunk
 • az államilag elismert OKJ-s szakmai bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt igényelhet melynek megszerzését segítjük (külföldi munkavállalásnál hasznos a megléte)

A Gyógyszertári asszisztens szakképesítéssel betölthető munkakörök:

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés–ráépüléssel
betölthető munkakör(ök)
3326 Gyógyszertári és gyógyszerellátási
asszisztens Gyógyszertári asszisztens
Gyógyszertári árukiszedő
Gyógyszertári asszisztens egészségügyi intézetben

Kapcsolódó szakképesítések:

 • 55 720 02 Gyógyszerkiadó szakasszisztens
 • 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető
 • 54 720 01 Perioperatív asszisztens
 • 54 720 02 Fogászati asszisztens
 • 54 723 01 Gyakorló mentőápoló
 • 54 723 02 Gyakorló ápoló
 • 54 723 03 Gyakorló csecsemő és gyermekápoló
 • 54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
 • 54 725 03 Fizioterápiás asszisztens
 • 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
 • 54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens
 • 54 725 06 Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens
 • 54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens
 • 54 725 09 Radiográfiai asszisztens
 • 54 726 03 Ergoterapeuta
 • 54 726 04 Gyógymasszőr
 • 55 723 01 Ápoló
 • 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló
 • 55 723 11 Mentőápoló
 • 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus
 • 55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
 • 55 725 21 Szövettani szakasszisztens
 • 55 726 02 Sportmasszőr

A Gyógyszertári asszisztens képzés szakmai moduljai:

 • 11221–16 Alapápolás
 • 11110–16 Egészségügyi alapismeretek
 • 11222–16 Klinikumi ismeretek
 • 11155–12 Gyógyszertári adminisztráció és ügyvitel
 • 11156–12 Gyógyszerkészítés, gyógyszertechnológia
 • 11178–12 Gyógyszerellátás
 • 11179–12 Gyógyszertárban forgalmazott termékek
 • 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11498–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499–12 Foglalkoztatás II.
 • Elmélet – gyakorlat aránya: 55 %; 45 %

Vizsgakövetelmények:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az előírt valamennyi modulból, modulzáró vizsga eredményességét igazoló dokumentum.

54 720 03 Gyógyszertári asszisztens
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11110–16 Egészségügyi alapismeretek írásbeli
11221–16 Alapápolás gyakorlati
11222–16 Klinikumi ismeretek szóbeli
11155–12 Gyógyszertári adminisztráció és
ügyvitel írásbeli
11156–12 Gyógyszerkészítés,gyógyszertechnológia gyakorlati
11178–12 Gyógyszerellátás írásbeli és szóbeli
11179–12 Gyógyszertárban forgalmazott termékek írásbeli és szóbeli
11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Gyógyszertári ügyvitel és gyógyszerkészítés
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően: gyógyszerkészítési alapműveletekben, gyógyszerformák kialakításában, gyógyszertechnológiai eljárásokban közreműködik, dokumentál, gazdasági ügyviteli feladatokat végez. Segédkezés gyógyszerkészítésnél, gyógyszerformák önálló kialakítása.
Gyógyszertári ügyvitel és üzemviteli résztevékenységek, áru átvételének előkészítési folyamataiban való részvétel.

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Gyógyszertári adminisztráció és ügyvitel és a Gyógyszerkészítés, gyógyszertechnológia követelménymodulok témaköreit, a Klinikumi ismeretek követelménymodul témaköreiből az Anatómia–élettan, Általános kórtan, Gyógyszertani alapismeretek és Belgyógyászat témaköröket, valamint az Egészségügyi alapismeretek követelménymodul témaköreiből a Szakmai jogi és etikai ismeretek, a Népegészségügy, az Egészségfejlesztés témaköröket tartalmazzák, ezen felül a gyógyszertári nyilvántartások vezetéséhez és gyógyszerkészítéshez kapcsolódó számítási feladatokat tartalmaz.

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Gyógyszertári adminisztráció és ügyvitel és a Gyógyszerkészítés, gyógyszertechnológia modulok témaköreit tartalmazzák.