Pinkerton Tanoda

Minőségpolitika

Pinkerton Tanoda Kft.
4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 5-9./B
E/2020/000193

Küldetésnyilatkozat, a felnőttképző intézmény képzési céljai, alapelvek

Intézményünk több éves képzési tapasztalatára alapozva igyekszik a felnőttképzés területén a legjobbat nyújtani. Ezen keretek között azonban változatos felnőttképzési tevékenység folytatását tűzte ki célul. Rugalmasan alkalmazkodva a felmerülő piaci igényekhez folyamatosan fejleszti képzési kínálatát.

Lakossági, illetve a munkáltatók által a saját dolgozóik részére megrendelt, továbbá lehetőség szerint támogatott képzéseket egyaránt kínálunk az érdeklődőknek.

Célkitűzésünk, hogy partnereink elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal, igényeiket és elvárásaikat a lehető legteljesebb mértékben kielégítsük, megkönnyítsük tevékenységüket, a szakma etikai normáit követő, nemzetközi mércével is magas szintű szolgáltatásainkkal elősegítsük eredményes munkavégzésüket, felkészítsük őket a munkaerő-piaci kihívásokra.

A résztvevők kompetenciáinak fejlesztéséhez szakképzésben jártas oktatókat alkalmazunk, továbbá építünk szakmai tudásukra, felkészültségükre képzési módszereink, képzési programjaink fejlesztése során.

Ezen túlmenően színvonalas tájékoztatással, minőségi szervezési munkával, igényes infrastrukturális feltételekkel kívánjuk megalapozni a szakmai munkát.

Biztosítani kívánjuk résztvevőink számára a korábban megszerzett tudás mérését, értékelését és beszámítását, továbbá a kompetenciák megújítását és fejlesztését.

A tanítási-tanulási folyamatban az adott képzési program célcsoportjának leginkább megfelelő képzési és értékelési módszereket alkalmazzuk, ezáltal növeljük mindenki esélyét az eredményes tanuláshoz.

Folyamatos és őszinte, bizalmi kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn munkáltatókkal a munkaerő-piaci igényeinek kielégítése érdekében.

A minőségre vonatkozó intézményi stratégia

A felnőttképzési tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság megszerzését a vonatkozó jogszabályi előírások szigorú betartásával végezzük, a működtetéshez kapcsolódó folyamatokat a Minőségbiztosítási Rendszer szerint teljes mértékben ellenőrzés alatt tartjuk, nem megfelelőség esetén beavatkozunk.

Minőségbiztosítási rendszerünk bevezetésével, fenntartásával, szükség esetén módosításával minden területen a minőségfejlesztés alapciklusának, azaz a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás fázisoknak az alkalmazásával kívánjuk folyamatainkat teljes kontroll alatt tartani a képzésben résztvevők és egyéb partnerek mind tökéletesebb kiszolgálása érdekében.

A felnőttképző intézmény alkalmazottainak minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége

Munkatársaink azzal a felelősségtudattal végzik munkájukat, hogy szakterületükön mindenkor a legjobbat kell nyújtaniuk. Az intézmény mindazon foglalkoztatottjával megismertetjük Minőségbiztosítási Rendszerünket, akik közreműködnek felnőttképzési tevékenységünk folytatásában. Minőségbiztosítási rendszerünk egyértelműen meghatározza minden érintett felelősségi és hatáskörét, melynek betartása minden munkatársunk számára kötelező.

A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába

A jogszabályi előírások szerint, a minőségi képzés iránti elkötelezettségünket bizonyítva nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a FAR rendszerből kinyert, résztvevők elégedettségének méréséből származó adatokat megismerjük, feldolgozzuk és ha szükséges beavatkozzunk, válaszokat keressünk az okokra a képzéseink zárása során. Külön minőségcélokat fogalmazunk meg a résztvevői elégedettségmérés során elérni kívánt értékek tekintetében. Az eredményeket nyilvánosságra hozzuk, a fejlesztésekbe történő visszacsatolásukról gondoskodunk. A céljainkkal esetlegesen nem összeegyeztethető eredmények jövőbeni javítása érdekében helyesbítő-megelőző intézkedéseket foganatosítunk.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módja

Minőségpolitikánkat minden évben az önértékelés alkalmával felülvizsgáljuk. A Minőségpolitika az intézmény Felnőttképző és minőségbiztosítási tevékenységét alapvetően meghatározó dokumentum, megfogalmazása, módosítása, jóváhagyása, hatályba léptetése az intézmény képviseletére jogosult vezető hatáskörébe tartozik.

Hatályba léptetés dátuma: 2020.08.03.