Oktatás Új képzéseink

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

Szakképesítés azonosító száma: 01194002 Ágazat megnevezése: Oktatás ágazat Szakképesítés azonosító száma: 01194002 Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai asszisztens KEOR kód: 0119 Képzés leírása/Pedagógiai asszisztens feladatai: A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak […]

Oktatás Új képzéseink

Dajka

Szakképesítés azonosító száma: 01193003 Ágazat megnevezése: Oktatás ágazat Szakképesítés azonosító száma: 01193003 Szakképesítés megnevezése: Dajka KEOR kód: 0119 Képzés leírása/Dajka feladatai: A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket […]

Foglalkozás-eü Új képzéseink

Munkavédelmi előadó

Szakképesítés azonosító száma: 10224002 Ágazat megnevezése: – Szakképesítés azonosító száma: 10224002 Szakképesítés megnevezése: Munkavédelmi előadó KEOR kód: 1022 Képzés leírása/Munkavédelmi előadó feladatai: A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén. Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót […]

Szociális gondoskodás Új képzéseink

Demencia gondozó

Szakképesítés azonosító száma: 09214001 Ágazat megnevezése: Szociális Szakképesítés azonosító száma: 09214001 Szakképesítés megnevezése: Demencia gondozó KEOR kód: 0921 Képzés leírása/Demencia gondozó feladatai: A demencia gondozó egy interprofesszionális (különböző szakmák képviselőinek együttműködése egy cél elérése érdekében) csapat tagja. A demenciával élő személyek komplex ellátása során együttműködik más szakmák képviselőivel. Felismeri a demencia betegség korai tüneteit, a […]

Egészségügy Új képzéseink

Egészségfejlesztési segítő

Szakképesítés azonosító száma: 09153005 Ágazat megnevezése: Egészségügy Szakképesítés azonosító száma: 09153005 Szakképesítés megnevezése: Egészségfejlesztési segítő KEOR kód: 0915 Képzés leírása/Egészségfejlesztési segítő feladatai: Az egészségfejlesztési segítő együttműködik az egészségügyi és szociális szolgáltatókkal, kiemelten az egészségügyi alapellátással, előmozdítja a lakosság egészségügyi- és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférését, igénybevételét. Team munkában dolgozik az egészségfejlesztés különböző színterein, szervezőként részt vesz […]

Egészségügy Új képzéseink

Gyógyszertári szakasszisztens

Szakképesítés azonosító száma: 09165001 Ágazat megnevezése: Egészségügy Szakképesítés azonosító száma: 09165001 Szakképesítés megnevezése: Gyógyszertári szakasszisztens KEOR kód: 0916 Képzés leírása/Gyógyszertári szakasszisztens feladatai: A gyógyszertári szakasszisztens rendelkezik a szakma hosszú távú és magas szintű műveléséhez szükséges gyakorlati módszerekkel és eszközökkel kapcsolatos biztos ismeretekkel. Gyógyszerész jelenlétében, önállóan látja el a vényköteles, a vény nélküli gyógyszerek, gyógynövények, és […]

Kereskedelem Új képzéseink

Ingatlanközvetítő

Szakképesítés azonosító száma: 04164005 Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment Szakképesítés azonosító száma: 04164005 Szakképesítés megnevezése: Ingatlanközvetítő KEOR kód: 0416   Képzés leírása/Ingatlanközvetítő feladatai: Lakáscélú ingatlanok, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és építési telek adásvételében, cseréjében és bérletének közvetítésében működik közre eladó és vevő, illetve bérbeadó és bérlő között. Tevékenységei közé tartozik az igények felmérése, a […]

Kereskedelem Új képzéseink

Üzletvezető

Szakképesítés azonosító száma: 04165006 Ágazat megnevezése: Kereskedelem Szakképesítés azonosító száma: 04165006 Szakképesítés megnevezése: Üzletvezető KEOR kód: 0416 Képzés leírása/Üzletvezető feladatai: Az üzletvezető ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működtetésével kapcsolatos feladatokat és vezetői tevékenységet. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egységet. Biztosítja a zavartalan működéshez elengedhetetlen személyi és tárgyi feltételeket. Gondoskodik a rendelkezésre álló erőforrások hatékony […]

Kereskedelem Új képzéseink

Élelmiszer-eladó

Szakképesítés azonosító száma: 04163011 Ágazat megnevezése: Kereskedelem Szakképesítés azonosító száma: 04163011 Szakképesítés megnevezése: Élelmiszer-eladó KEOR kód: 0416  Képzés leírása/Élelmiszer eladó feladatai: Az Élelmiszer eladó tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat. Kreatívan, ízlésesen, mindig a legjobb minőséget biztosítva helyezi ki, a szezonalitásnak megfelelően a termékcsoportokat. Megfelelően kezeli és tárolja az élelmiszereket. Segít a pultépítésben, ismeri és alkalmazza […]