Egyéb kategória

Válságálló önmenedzselési stratégiák

A képzés célja:

A mai gyorsan változó modern korban nélkülözhetetlen képesség, hogy képesek legyünk felmérni saját erősségeinket, gyengeségeinket, értékeinket és hibáinkat. Fontos, hogy mindennek tudatában el tudjuk adni magunkat. Mindezt úgy, hogy ne legyünk kíméletlenül törtető, karrierista emberek, akik érvényesülési stratégiája hagy maga után némi megvetést. Ahhoz, hogy ne így jussunk egyről a kettőre szükségünk van egy olyan személyiségre, hogy embertársaink elfogadjanak bennünket és közben mi magunk is boldoguljunk. Fontos a pozitív kisugárzás, a teljesítményünk hatékony növelése, legyünk hajlandóak a változásra. Ezek az önmenedzselés megvalósításának alapjai. Ehhez nyújtunk technikákat, melynek segítségével magunkat fejlesztve biztosan megálljuk a helyünket a ránk váró versenyben.

Jelentkezés feltétele: nincs

A képzés teljes távoktatásban történik és online vagy személyes vizsgával zárul (igény szerint).
A képzéshez komplett oktatócsomagot biztosítunk. Melyek a következőket tartalmazzák:

 • felkészülést támogató jegyzet
 • hanganyag
 • ellenőrző-, és vizsgára felkészítő kérdések

A képzés menete:

 • a résztvevő jelentkezik a képzésre, melyről visszaigazoló email-t küldünk.
 • a képzési szerződést email-ben küldjük, melyet intézményünk részére postafordultával kell visszaküldeni. A képzési szerződés minden adatunkat tartalmazza!
 • a képzés díjának befizetése után a tanfolyam indulásakor megkapja a csoporthoz,- és a tananyagokhoz a hozzáférést.
 • vizsgázni a tananyag elsajátítása után – választása szerint személyesen, vagy online teszt kitöltésével tud eleget tenni a képzésben résztvevő – a képzési idő utolsó hetében bármelyik napon. A személyes jelenlétet igénylő résztvevő, a képző intézmény által meghirdetett időpontok közül bármelyikre bejelentkezve tudja teljesíteni.
 • sikeres vizsgát követően a tanúsítványt postán, vagy email-ben (képzésben résztvevő igénye szerint) megküldjük.

Jelentkezési határidő: minden hónap utolsó napjáig
A képzés időtartama: 1 hónap (meghatározott időpontokban)

Helyszín: A képzés személyes jelenlétet nem igényel. Bárhonnan el lehet végezni.
Vizsga: Teszt jellegű 10 kérdés 50%-ára kell helyes választ adni 30 perc időtartam alatt.

Költsége: 39.000 Ft, melyet a képzésben résztvevő egy összegben a képzés megkezdése előtt fizet be személyesen intézményünkben, vagy átutalással. A képzési felület kizárólag a pénz befizetésével érhető el, a képzés indulásakor. Kérjük, amennyiben céges számla igénye van, azt jelezze, ellenkező esetben a képzésben résztvevő nevére állítunk ki számlát

Vizsgadíj: nincs (képzést határidőre teljesítőnél), aki viszont a felajánlott lehetőségekkel nem él, annak a későbbi vizsgalehetőség már vizsgadíj köteles, melynek díja 15.000 Ft.
Jelentkezni lehet: a honlapunkon található űrlap kitöltésével és annak megküldésével lehet.

 Felvilágosítás, elérhetőségek: Pinkerton Tanoda Kft. (Lélek-Jelenlét képzései)
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9./B
Tel.: 30/703-0804,
E-mail: lelekjelenlet.edit@gmail.com; tanoda@pinkerton.hu
A képző intézmény nyilvántartásba vételi száma: B/2020/002224

Tematika:

 1. A kommunikáció alapjai, szintjei, típusai, funkciója és zavarai, axiómái
 2. Önismeret és kommunikáció
  1. Johari – ablak
  2. Első benyomás és visszacsatolás
  3. Testbeszéd elemzése: térköz, gesztus, mimika
  4. A nem szóbeli kommunikáció funkciói
  5. A tanácsadás lélektana
  6. Egyéni felkészítés
 3. Vokális és szóbeli kommunikáció
  1. légzés, hangerő, hangszín
  2. hangsúly, hanglejtés
  3. nyelvhasználat
  4. beszédstrukturálás
 4. A sikeres prezentáció, felkészülés és használat
  1. viselkedés
  2. szemléltető eszközök helyes használata
 5. A Meggyőzés pszichológiája
  1. érvelés
  2. befogadás
 6. Empátia, és asszertiv kommunikáció
  1. empátiakeltés, empátia fenntartása,
  2. aktív meghallgatás
 7. Nehéz helyzetek kezelése a kommunikációban
  1. NEM-et mondás
  2. A kérdezés technikája
  3. erős indulatok kezelése
  4. dicséret fogadása és pozitív visszajelzésekre reagálás
 8. Üzleti prezentáció
  1. én-eladás, cégeladás, termékeladás
 9. Üzleti tárgyalás
  1. felkészülés, levezetés, zárás
 10. Média bevonása a feladatokba

A tanfolyam elvégzéséről központilag a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer által, egyedi sorszámmal ellátott tanúsítvány kerül kiállításra.

A tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít. A tanúsítvány munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatása megfelelő szakirányú végzettség, meglévő engedélyek mellett biztosít.