Rendészet, honvédelem

FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR

Eng.sz.: E-000949/2014/A002 OKJ: 53 861 05 A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: A szakképesítés birtokában, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben meghatározott, az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos létesítmények, szállítmányok és tevékenységek védelmét látja el. Feladatának ellátásához jogszabály biztosította speciális közhatalmi és kényszerítőeszköz-használati […]

Képzéseink Rendészet, honvédelem

SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR

Eng.sz.: E-000949/2014/A017 OKJ: 32 861 01 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A Személy- és vagyonőr a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Személy- és vagyonőr a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el. A szakképesítéssel […]

Mezőgazdaság

CSALÁDELLÁTÓ

Eng.sz.: E-000949/2014/A052 OKJ: 21 814 01 A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére. Egyéneknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, […]

Mezőgazdaság

GAZDA

Eng.sz.: E-000949/2014/A047 OKJ: 34 621 01 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni. A szakképesítéssel rendelkező képes lesz: talaj-előkészítést, vetést végezni, a talaj termőképességének […]

Vengéglátás - turisztika

CUKRÁSZ

Eng.sz.: E-000949/2014/A013 OKJ: 34 811 01 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket, fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket állít elő, figyelemmel azok ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlási, megrendelési igényekre. A szakképesítéssel rendelkező képes lesz: saját munkáját megszervezni, a munkájához szükséges anyagmennyiséget felmérni élelmiszer előállítás higiéniai alapkövetelményeinek […]

Kereskedelem-Marketing üzleti adminisztráció

GYÓGYNÖVÉNY ELADÓ

Eng.sz.: E-000949/2014/A042 OKJ: 35 341 02 A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: A gyógynövény eladó szakember a gyógynövény szaküzletben a vásárlói igényeknek megfelelő, gyógynövényt, gyógyhatású készítményt, egészséges táplálkozást segítő terméket ajánl, illetve tájékoztatást ad a gyógynövény-termékek tulajdonságairól, használatáról, felhasználásáról. Előkészíti és lebonyolítja a gyógynövény-termékek mennyiségi és minőségi átvételét, ellenőrzi a kötelezően előírt okmányok meglétét. Nyilvántartást vezet […]

Kereskedelem-Marketing üzleti adminisztráció

KERESKEDŐ

Eng.sz.: E-000949/2014/A040 OKJ: 54 341 01 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A szakképzett kereskedő irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését, ellátja a nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Megszervezi és lebonyolítja az áruforgalmi tevékenységet. Vállalkozást hoz létre / szűntet meg, gazdálkodást folytat. Marketing tevékenységet, piackutatást végez, felméri és elemzi a piaci környezetet. A […]

Képzéseink Kereskedelem-Marketing üzleti adminisztráció

RAKTÁROS

Eng.sz.: E-000949/2014/A048 OKJ: 31 341 04 A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: A raktáros feladata a raktár működésével kapcsolatos tevékenységek lebonyolítása. Ennek során a raktárba beérkező áruk átvételétől a kiszállítások előkészítéséig az alábbiakban részletezett tevékenységeket kell ellátnia: A részszakképesítéssel rendelkező képes lesz: A raktárba érkező áruk fogadásával, átvételével kapcsolatos feladatok elvégzésére Az áru be- és kitárolásához […]

Képzéseink Kereskedelem-Marketing üzleti adminisztráció

ÉLELMISZER-, VEGYI ÁRU ELADÓ

Eng.sz.: E-000949/2014/A042 OKJ: 31 341 05 A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: A kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat. A részszakképesítéssel rendelkező képes […]

Egészségügy

ÁLTALÁNOS ÁPOLÁSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS

Eng.sz.: E-000949/2014/A057 OKJ: 52 720 01 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens a fekvőbeteg intézetekben, az otthonápolásban és a hospice szolgálatoknál az ápolási csapat tagjaként, ápoló irányítása mellett, a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban orvos irányítása mellett, az egészségügyi csapat tagjaként önállóan vagy együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, […]