Szociális szolgáltatások

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ

Eng.sz.: E-000949/2014/A028
OKJ: 34 762 01

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik.

Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A szakképesítéssel rendelkező képes lesz:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információkat gyűjteni
 • a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani
 • elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni
 • adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni
 • klienseit motiválni
 • felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz
 • a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni
 • a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni
 • info–kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni
 • feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni
 • gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni
 • segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában
 • segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban
 • az alapvető szükségleteket felmérni
 • a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni
 • megbízás alapján kliense érdekeit képviselni
 • saját gondozási munkáját dokumentálni
 • részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában
 • az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket kezelni
 • a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni
 • háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani

(Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények, 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet – Hatályos: 2016.09.16-től)

Általános adatok

 • A szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló
 • A Szociális gondozó és ápoló szakképesítés OKJ száma: 34 762 01
 • A Szociális gondozó és ápoló szakképesítés szintje: Felső középfokú szakképesítés (MKKR szint megjelölés:4)

A jelentkezés feltétele:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság

A Szociális gondozó és ápoló képzés óraszáma: 1300 óra (11-12 hónap)
A Szociális gondozó és ápoló képzés munkarendje: Tanfolyamköteles (TK)

A Szociális gondozó és ápoló képzés helyszíne: Pinkerton Tanoda Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9./B
A Szociális gondozó és ápoló képzés tervezett kezdése: A képzés az év bármely szakában indítható kellő létszám esetén
A Szociális gondozó és ápoló képzés időtartama: A képzésben résztvevők összetételétől, aktivitásától, képzésen való részvételi hajlandóságától, egyéb elfoglaltságától/munkájától függően szervezhető. Lehetőség van hétközi napok mellett hétvégi napok beütemezésére is ill. csak hétvégi csoportok indítására.

A képzés összköltsége (képzési és vizsgáztatási díj együttesen) a mindenkori minimálbér változásának függvényében évente változik. Személyesen, telefonon vagy e-mailben történő érdeklődéskor ezekről tájékoztatást adunk.

A képzés elvégzéséhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk!

Tanfolyamra jelentkezés:

 • személyesen
 • honlapról (jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével)

További információ: Bármely kollégánk szívesen áll rendelkezésére ügyfélfogadási időben, hívjon vagy írjon bizalommal! Tel.: 42/443-079; 30/703 0804; E-mail: tanoda@pinkerton.hupinkertontanoda@freemail.hu

Szakmai és vizsgakövetelmények

Miért válassza a Pinkerton Tanodát?

 • családias légkörben, minden igényt kielégítő szaktantermekben tanulhat a város szívében
 • vidéki hallgatóink számára is könnyen megközelíthető (vidékre induló buszok, vonatok, busz/vasút pályaudvar)
 • 100m-es körzetben elérhető kedvező étkezési/vásárlási lehetőség
 • 19 éves szakmai/képzési múlttal rendelkezünk
 • hallgató-centrikus, jól felkészült, fiatal oktatógárda
 • saját fejlesztésű oktatócsomagok, tananyagok
 • képzési költségek részletekben fizethetőek
 • vizsga mindig kétesélyes, a lelkiismeretes felkészítés mellé szükségeltetik a lelkiismeretesen felkészülő képzésben résztvevő is, ezért sikertelen vizsga esetén egy másik csoportban ingyenes pótórákon való részvételt biztosítunk
 • az államilag elismert OKJ-s szakmai bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt igényelhet melynek megszerzését segítjük (külföldi munkavállalásnál hasznos a megléte)

A Szociális gondozó és ápoló szakképesítéssel betölthető munkakörök:

 • 3513 Szociális gondozó, szakgondozó Fogyatékosok gondozója
 • 3513 Szociális gondozó, szakgondozó Nappali és intézményi gondozó
 • 5223 Házi gondozó Házi szociális gondozó

Kapcsolódó szakképesítések:

 • 35 762 01 Demencia gondozó
 • 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens
 • 54 761 02 Kisgyermekgondozó, –nevelő
 • 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő
 • 54 762 02 Szociális asszisztens
 • 54 762 03 Szociális szakgondozó

A Szociális gondozó és ápoló képzés szakmai moduljai:

 • 10569–16 Gondozási–ápolási alapfeladatok
 • 10570–16 A szükségletek felmérése
 • 10571–16 Sajátos gondozási feladatok
 • 10572–16 Gondozási–ápolási adminisztráció
 • 11497–12 Foglalkoztatás I.
 • 11499–12 Foglalkoztatás II.
 • Elmélet – gyakorlat aránya: 60 %; 40 %

Vizsgakövetelmények:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:

 • Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 • A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor:
 • “Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása” (1–1 gépelt oldal terjedelemben);
 • “Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási–gondozási gyakorlatról szóló napló”, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl 1 oldal terjedelemben röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 6 oldal terjedelem);
 • “A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány–sablonok”;
 • A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
 • Minimum 400 óra (20%–a demonstrációs/gyakorló termi, 80%–a tereptanár, vagy szociális és/vagy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember – továbbiakban gyakorlatvezető –irányításával, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött, a gyakorlatvezető által minimum elégségesre (2) értékelt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10569–16 Gondozási–ápolási alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
10570–16 A szükségletek felmérése gyakorlati
10571–16 Sajátos gondozási feladatok gyakorlati
10572–16 Gondozási–ápolási adminisztráció gyakorlati
11497–12 Foglalkoztatás I írásbeli
11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%–osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási–gondozási feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Napi ápolási–gondozási feladatok ellátása bentlakásos szociális intézményben, amely során egy–egy vizsgázó egy–egy ellátott mellett tevékenykedik.

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás értelmezése
A vizsgafeladat ismertetése: A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási–gondozási feladatok értelmezése, indoklása
A vizsgafeladat ismertetése: Gondozási–ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és értékelése központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.