Szociális szolgáltatások

SZOCIÁLIS ASSZISZTENS

Eng.sz.: E-000949/2014/A029
OKJ: 54 762 02

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására.

Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

A szakképesítéssel rendelkező képes lesz:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni,
 • információkat gyűjteni, információforrásokat kezelni,
 • a különböző helyzetben élő embereknek empátiával, toleránsan segítséget nyújtani,
 • érzelmeit kontrollálni, törekedni stabilitásának, kiegyensúlyozottságának fenntartására,
 • segítő kapcsolatot teremteni,
 • adekvát kommunikációt, nondirektív segítő beszélgetést folytatni,
 • konfliktusokat megoldani,
 • konszenzusokat keresni,
 • klienseit és munkatársait motiválni,
 • nyitott hozzáállást tanúsítani,
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni,
 • a szociális problémákat felismerni, problémákat elemezni, feltárni,
 • a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeket képviselni,
 • a feladatmegoldási folyamatot tervezni,
 • módszeresen munkát végezni,
 • info–kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni,
 • rendszerben gondolkodni, gyakorlatiasan feladatot értelmezni,
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni,
 • különböző rendezvényeket, akciókat szervezni,
 • – játékokat és a kreatív foglalkozások eszközeit használni,
 • – sportszereket használni.

(Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények, 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet – Hatályos: 2016.09.16-től)

Általános adatok

 • A szakképesítés megnevezése: Szociális asszisztens
 • A Szociális asszisztens szakképesítés OKJ száma: 54 762 02
 • A Szociális asszisztens szakképesítés szintje: Felsőfokú szakképesítés (MKKR szint megjelölés:5)

A jelentkezés feltétele:

 • érettségi végzettség

A Szociális asszisztens képzés óraszáma: 1300 óra (11-12 hónap)
A Szociális asszisztens képzés munkarendje: Tanfolyamköteles (TK)

A Szociális asszisztens képzés helyszíne: Pinkerton Tanoda Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9./B
A Szociális asszisztens képzés tervezett kezdése: A képzés az év bármely szakában indítható kellő létszám esetén
A Szociális asszisztens képzés időtartama: A képzésben résztvevők összetételétől, aktivitásától, képzésen való részvételi hajlandóságától, egyéb elfoglaltságától/munkájától függően szervezhető. Lehetőség van hétközi napok mellett hétvégi napok beütemezésére is ill. csak hétvégi csoportok indítására.

A képzés összköltsége (képzési és vizsgáztatási díj együttesen) a mindenkori minimálbér változásának függvényében évente változik. Személyesen, telefonon vagy e-mailben történő érdeklődéskor ezekről tájékoztatást adunk.

A képzés elvégzéséhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk!

Tanfolyamra jelentkezés:

 • személyesen
 • honlapról (jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével)

További információ: Bármely kollégánk szívesen áll rendelkezésére ügyfélfogadási időben, hívjon vagy írjon bizalommal! Tel.: 42/443-079; 30/703 0804 E-mail: tanoda@pinkerton.hupinkertontanoda@freemail.hu

Szakmai és vizsgakövetelmények

Miért válassza a Pinkerton Tanodát?

 • családias légkörben, minden igényt kielégítő szaktantermekben tanulhat a város szívében
 • vidéki hallgatóink számára is könnyen megközelíthető (vidékre induló buszok, vonatok, busz/vasút pályaudvar)
 • 100m-es körzetben elérhető kedvező étkezési/vásárlási lehetőség
 • 19 éves szakmai/képzési múlttal rendelkezünk
 • hallgató-centrikus, jól felkészült, fiatal oktatógárda
 • saját fejlesztésű oktatócsomagok, tananyagok
 • képzési költségek részletekben fizethetőek
 • vizsga mindig kétesélyes, a lelkiismeretes felkészítés mellé szükségeltetik a lelkiismeretesen felkészülő képzésben résztvevő is, ezért sikertelen vizsga esetén egy másik csoportban ingyenes pótórákon való részvételt biztosítunk
 • az államilag elismert OKJ-s szakmai bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt igényelhet melynek megszerzését segítjük (külföldi munkavállalásnál hasznos a megléte)

A Szociális asszisztens szakképesítéssel betölthető munkakörök:

 • Szociális segítő
 • Szociális asszisztens
 • Családgondozó asszisztens
 • Családtámogatási előadó
 • Elhelyezési tanácsadó
 • Falugondnok (szociális)
 • Lakhatási segítő
 • Munkaterápiás asszisztens
 • Utcai szociális koordinátor
 • Vöröskeresztes (karitatív) munkatárs

Kapcsolódó szakképesítések:

 • 55 762 01 Foglalkozás–szervező
 • 55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens
 • 55 762 06 Szociális, gyermek– és ifjúságvédelmi ügyintéző
 • 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens
 • 54 761 02 Kisgyermekgondozó, –nevelő
 • 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő
 • 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló
 • 54 762 03 Szociális szakgondozó

A Szociális asszisztens képzés szakmai moduljai:

 • 10525–12 A szociális ellátás általános tevékenységei
 • 10559–12 Elsősegély–nyújtási feladatok
 • 11733–16 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai
 • 10558–16 Önálló szociális segítő feladatok
 • 10562–16 Szabadidő–szervezési és rekreációs feladatok
 • 10563–16 Szociális munka adminisztrációja
 • 11498–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499–12 Foglalkoztatás II.
 • Elmélet – gyakorlat aránya: 60 %; 40 %

Vizsgakövetelmények:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
– Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
– A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
– “Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú”
– “Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló minimum 5 oldal terjedelmű napló”;
– Egy, a gyakorlati idő alatt megvalósított szabadidős vagy rekreációs program jegyzőkönyve
– “A képzés során összegyűjtött, az egyéni esetkezelés adminisztrációja során használt nyomtatvány–sablonok”
– “Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló szociális segítő tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat”, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
– 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
– Minimum 400 óra (20%–a gyakorló teremben, 80%–a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben, tereptanár vagy felsőfokú szociális / egészségügyi végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

54 762 02 Szociális asszisztens
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
10525–12 A szociális ellátás általános tevékenységei írásbeli, gyakorlati
10559–12 Elsősegély–nyújtási feladatok gyakorlati
11733–16 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai írásbeli
10558–16 Önálló szociális segítő feladatok gyakorlati
10562–16 Szabadidő–szervezési és rekreációs feladatok gyakorlati
10563–16 Szociális munka adminisztrációja gyakorlati
11498–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%–osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése és bemutatása.
A vizsgafeladat ismertetése: Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló szociális segítő tevékenységről készült – előzetesen leadott és értékelt– záródolgozat készítése és bemutatása.

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga.
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a szociális segítés fogalmait és legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák.

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: A szabadidős program ismertetése.
A vizsgafeladat ismertetése: Az előzetesen megvalósított szabadidős vagy rekreációs program ismertetése egy központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.

B) A vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka módszerei
A vizsgafeladat ismertetése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka módszerei témakörből központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.