Mezőgazdaság

MÉHÉSZ

Eng.sz.: E-000949/2014/A054

OKJ: 32 621 02

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Méhészként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére.
Egyéneknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti, és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

A szakképesítéssel rendelkező képes lesz:

 • gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról,
 • háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni,
 • munka- és környezetvédelmi szabályokat betartani,
 • háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni,
 • csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni,
 • segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével,
 • szelektív szemétgyűjtést megvalósítani,
 • lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni,
 • textíliák mosását, javítását végezni.

(Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények, 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet – Hatályos: 2016.08.28-től)

Általános adatok

 • A szakképesítés megnevezése: Méhész
 • A Méhész szakképesítés OKJ száma: 32 621 02
 • A Méhész szakképesítés szintje: Alsó középfokú szakképesítés (MKKR szint megjelölés: 3)

A jelentkezés feltétele:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság

A Méhész képzés óraszáma: 240 óra (3-4 hónap)
A Méhész képzés munkarendje: Tanfolyamköteles (TK)

A Méhész képzés helyszíne: Pinkerton Tanoda Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9./B
A Méhész képzés tervezett kezdése: A képzés az év bármely szakában indítható kellő létszám esetén
A Méhész képzés időtartama: A képzésben résztvevők összetételétől, aktivitásától, képzésen való részvételi hajlandóságától, egyéb elfoglaltságától/munkájától függően szervezhető. Lehetőség van hétközi napok mellett hétvégi napok beütemezésére is ill. csak hétvégi csoportok indítására.

A képzés összköltsége (képzési és vizsgáztatási díj együttesen) a mindenkori minimálbér változásának függvényében évente változik. Személyesen, telefonon vagy e-mailben történő érdeklődéskor ezekről tájékoztatást adunk.

A képzés elvégzéséhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk!

Tanfolyamra jelentkezés:

 • személyesen
 • honlapról (jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével)

További információ: Bármely kollégánk szívesen áll rendelkezésére ügyfélfogadási időben, hívjon vagy írjon bizalommal! Tel.: 42/443-079;  30/703 0804 E-mail: tanoda@pinkerton.hupinkertontanoda@freemail.hu

Szakmai és vizsgakövetelmények

Miért válassza a Pinkerton Tanodát?

 • családias légkörben, minden igényt kielégítő szaktantermekben tanulhat a város szívében
 • vidéki hallgatóink számára is könnyen megközelíthető (vidékre induló buszok, vonatok, busz/vasút pályaudvar)
 • 100m-es körzetben elérhető kedvező étkezési/vásárlási lehetőség
 • 19 éves szakmai/képzési múlttal rendelkezünk
 • hallgató-centrikus, jól felkészült, fiatal oktatógárda
 • saját fejlesztésű oktatócsomagok, tananyagok
 • képzési költségek részletekben fizethetőek
 • vizsga mindig kétesélyes, a lelkiismeretes felkészítés mellé szükségeltetik a lelkiismeretesen felkészülő képzésben résztvevő is, ezért sikertelen vizsga esetén egy másik csoportban ingyenes pótórákon való részvételt biztosítunk
 • az államilag elismert OKJ-s szakmai bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt igényelhet melynek megszerzését segítjük (külföldi munkavállalásnál hasznos a megléte)

A Méhész szakképesítéssel betölthető munkakörök:

 • 6123 Méhész Méhészeti munkás

A Méhész képzés szakmai moduljai:

 • 11040-12 A méhészet történet, méhészeti jogi ismeretek
 • 10960-16 Vállalkozási, kereskedelmi alapok
 • 11084-12 Méhbiológia, méhegészségügy
 • 11041-12 A méhészet technológiája
 • 11042-12 Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés
 • 11043-12 A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás

Elmélet – gyakorlat aránya: 40 %; 60 %

Vizsgakövetelmények:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az előírt valamennyi modulból, modulzáró vizsga eredményességét igazoló dokumentum.

32 621 02 Méhész
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11040-12 A méhészet történet, méhészeti jogi ismeretek szóbeli
10960-16 Vállalkozási, kereskedelmi alapok szóbeli
11084-12 Méhbiológia, méhegészségügy írásbeli
11041-12 A méhészet technológiája gyakorlati, írásbeli
11042-12 Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés gyakorlati
11043-12 A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Méhészeti technológia, méhanya nevelés, méhpempő termelés és méhtenyésztés feladatok elvégzése
A vizsgafeladat ismertetése:
– elvégzi az aktuális méhészeti beavatkozásokat (lépekkel bővíti, szűkíti a fészket, műlépet építtet, eteti a méheket, elvégzi a szükséges méhegészségügyi vizsgálatokat, gyógykezeléseket),
– elszedi a mézet a méhcsaládoktól, rendezi a méhcsalád fészkét, lefedelezi és kipörgeti a mézes lépeket, kezeli a mézes fedelezést (sonkolyt), letisztítja, tárolja, csomagolja a kipörgetett mézet,
– gyúrt, főzött cukorlepényt készít,
– tárolja a lépeket, osztályozza, selejtezi, kiolvasztja a viaszt,
– elvégzi a kaptárak felújítását, összeállítja és beműlépezi a kereteket,
– előkészíti a vándorlást és letelepedést, elvégzi a kapcsolódó szükséges munkálatokat,
– egyéb méhészeti termékeket (virágpor, propolisz, méhpempő) termel és tárol,
– a méhcsaládokat szaporítja, gondozza, értékesíti,
– kiválasztja és berendezi a tenyész- és dajkacsaládokat,
– méhanyákat állít elő (anyabölcsőt márt, felragaszt, beálcáz),
– kelteti és felhasználja (anyásít, elad, tartalékol) az anyabölcsőket, pároztatja és megfesti a méhanyákat.
A tételeknek tartalmazni kell a teljes méhészeti tevékenységet, minden olyan munkaműveletet, mellyel a méhész napi munkavégzése során találkozik, találkozhat.

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Méhbiológia, méhegészségügy, a méhészet technológiája
A vizsgafeladat ismertetése:
Az írásbeli vizsga komplex kérdéseket tartalmaz, mely három kérdéscsoportból áll:
I. Témakör: Méhbiológia 30-35%
II. Témakör: Méhegészségügy 30-35%
III. Témakör: A méhészet technológiája 30-35%
Az írásbeli vizsga kérdései között szakmai számítási feladat is szerepelhet.

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:
Améhészet története, méhészeti jogi ismeretek, méhbiológia, méhegészségügy, a méhlegelő (méhészeti növénytan), méhes megporzás, méhlegelő javítás, vállalkozási-, kereskedelmi ismeretek.

A vizsgafeladat ismertetése:

 • a méhészet története, méhészeti jogi ismeretek,
 • méhbiológia, méhegészségügy,
 • a méhlegelő (méhészeti növénytan), méhes megporzás, méhlegelő javítás,
 • vállalkozási-, kereskedelmi ismeretek.