Kereskedelem-Marketing üzleti adminisztráció

GYÓGYNÖVÉNY ELADÓ

Eng.sz.: E-000949/2014/A042

OKJ: 35 341 02

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A gyógynövény eladó szakember a gyógynövény szaküzletben a vásárlói igényeknek megfelelő, gyógynövényt, gyógyhatású készítményt, egészséges táplálkozást segítő terméket ajánl, illetve tájékoztatást ad a gyógynövény-termékek tulajdonságairól, használatáról, felhasználásáról. Előkészíti és lebonyolítja a gyógynövény-termékek mennyiségi és minőségi átvételét, ellenőrzi a kötelezően előírt okmányok meglétét. Nyilvántartást vezet a gyógynövény-termékek készletéről, és betartja azok értékesítésére vonatkozó előírásokat.
Kisvállalkozást alapít, és működtet.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes lesz:

 • gondoskodni az áru minőségének és mennyiségének megóvásáról
 • megismerni a vásárló igényeit
 • szakszerű tájékoztatás nyújtani a gyógynövény-termékek hatóanyagára, felhasználására vonatkozóan
 • szakszerű felvilágosítást adni a gyógynövényekről, a gyógyhatású és egyéb készítményekről
 • tájékoztatást adni a gyógynövény-termékek tulajdonságairól, használatáról, felhasználásáról, gyógynövényt ajánlani a vevő részére
 • tájékoztatni a vásárlót a gyógynövények és drogok házi alkalmazásával, tárolásával kapcsolatos tudnivalókról
 • kisvállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni
 • marketingtevékenységet végezni
 • irányítani, szervezni és ellenőrizni a bolt működését, biztosítani az áru- és vagyonvédelmet
 • ellátni a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 • biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket

(Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények, 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet – Hatályos: 2016.09.01-től)

Általános adatok

 • A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gyógynövény eladó
 • A Gyógynövény eladó szakképesítés-ráépülés OKJ száma: 35 341 02
 • A Gyógynövény eladó szakképesítés-ráépülés szintje: Középfokú szakképesítés-ráépülés, (MKKR szint megjelölés: 4)

A jelentkezés feltétele:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • szakmai előképzettség: 34 341 01 Eladó
 • egészségügyi alkalmasság

A Gyógynövény eladó képzés óraszáma: 140 óra (2-3 hónap)
A Gyógynövény eladó képzés munkarendje: Tanfolyamköteles (TK)

A Gyógynövény eladó képzés helyszíne: Pinkerton Tanoda Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9./B
A Gyógynövény eladó képzés tervezett kezdése: A képzés az év bármely szakában indítható kellő létszám esetén
A Gyógynövény eladó képzés időtartama: A képzésben résztvevők összetételétől, aktivitásától, képzésen való részvételi hajlandóságától, egyéb elfoglaltságától/munkájától függően szervezhető. Lehetőség van hétközi napok mellett hétvégi napok beütemezésére is ill. csak hétvégi csoportok indítására.

A képzés összköltsége (képzési és vizsgáztatási díj együttesen) a mindenkori minimálbér változásának függvényében évente változik. Személyesen, telefonon vagy e-mailben történő érdeklődéskor ezekről tájékoztatást adunk.

A képzés elvégzéséhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk!

Tanfolyamra jelentkezés:

 • személyesen
 • honlapról (jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével)

További információ:

Bármely kollégánk szívesen áll rendelkezésére ügyfélfogadási időben, hívjon vagy írjon bizalommal!
Tel.: 42/443-079; 30/703 0804; E-mail: tanoda@pinkerton.hupinkertontanoda@freemail.hu

Szakmai és vizsgakövetelmények

Miért válassza a Pinkerton Tanodát?

 • családias légkörben, minden igényt kielégítő szaktantermekben tanulhat a város szívében
 • vidéki hallgatóink számára is könnyen megközelíthető (vidékre induló buszok, vonatok, busz/vasút pályaudvar)
 • 100m-es körzetben elérhető kedvező étkezési/vásárlási lehetőség
 • 19 éves szakmai/képzési múlttal rendelkezünk
 • hallgató-centrikus, jól felkészült, fiatal oktatógárda
 • saját fejlesztésű oktatócsomagok, tananyagok
 • képzési költségek részletekben fizethetőek
 • vizsga mindig kétesélyes, a lelkiismeretes felkészítés mellé szükségeltetik a lelkiismeretesen felkészülő képzésben résztvevő is, ezért sikertelen vizsga esetén egy másik csoportban ingyenes pótórákon való részvételt biztosítunk
 • az államilag elismert OKJ-s szakmai bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt igényelhet melynek megszerzését segítjük (külföldi munkavállalásnál hasznos a megléte)

A Gyógynövény eladó szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök:

 • FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
 • 5111 Kereskedő Drogériai kereskedő
 • Gyógynövény kereskedő

Kapcsolódó szakképesítések:

 • 34 341 01 Eladó

A Gyógynövény eladó képzés szakmai moduljai:

 • 11777-16 A gyógynövények forgalmazása
 • 11394-12 Kisvállalkozások működtetése
 • Elmélet – gyakorlat aránya: 30 %; 70 %

Vizsgakövetelmények:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az előírt valamennyi modulból, modulzáró vizsga eredményességét igazoló dokumentum.

35 341 02 Gyógynövény eladó
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11777-16 A gyógynövények forgalmazása gyakorlati
11394-12 Kisvállalkozások működtetése szóbeli

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: A gyógynövény-termékek csoportosítására, jellemzőire, minőségi követelményeire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása.
A vizsgafeladat ismertetése: A gyógynövények értékesítésével kapcsolatos eladói feladatok
A gyógynövények választékának megfelelő feladatleírás alapján fogadja a vevőt, megismeri a vevő igényeit, tüneteit. Bemutatja az árut a vevőnek, tájékoztatja a termék gyógyhatásáról, használatáról, tárolásáról. Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben.

Központi írásbeli vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: –
 • A vizsgafeladat ismertetése: –
 • A vizsgafeladat időtartama: –
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

Szóbeli vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: Kisvállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos feladatok
 • A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok alapján a következő témaköröket tartalmazza.
 • A kisvállalkozás alapításával kapcsolatos vezetői feladatok
 • A kisvállalkozás finanszírozásával kapcsolatos vezetői feladatok
 • Üzleti terv készítésével kapcsolatos vezetői feladatok
 • A tárgyi eszközök biztosításával, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos vezetői feladatok
 • Élelmiszerbiztonsági, higiéniai, minőségügyi vezetői feladatok
 • A fogyasztói érdekvédelemmel, vásárlói reklamációval kapcsolatos vezetői feladatok
 • A munkáltatói jogkörből eredő vezetői feladatok
 • A hatékony létszámgazdálkodással kapcsolatos vezetői feladatok
 • A kisvállalkozás piaci környezetének megismerésére vonatkozó vezetői feladatok
 • A kisvállalkozás marketing tevékenységével kapcsolatos vezetői feladatok
 • Áru- és vagyonvédelemmel kapcsolatos vezetői feladatok
 • Az árubeszerzéssel, a hibás teljesítéssel kapcsolatos vezetői feladatok
 • Készletgazdálkodással, leltáreredmény megállapításával kapcsolatos vezetői feladatok
 • Az árkialakításra vonatkozó vezetői feladatok
 • A költségek tervezésével kapcsolatos vezetői feladatok
 • Az eredmény keletkezése, nagyságát meghatározó tényezők tervezése, értelmezése
 • A kisvállalkozás átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos vezetői feladatok