Szociális szolgáltatások

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ

Eng.sz.: E-000949/2014/A007
OKJ: 31 761 01

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyermek– és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében.

Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat.
Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

A részszakképesítéssel rendelkező képes lesz:

 • szakmai etikai szabályok betartására
 • általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására
 • különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • adekvát kommunikációra
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére
 • a gyermekek motiválására
 • segítőkész kapcsolatteremtésre
 • konfliktusmegoldásra
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
 • gyermekjátékok és sportszerek használatára
 • informatikai és híradástechnikai eszközök használatára
 • különböző rendezvények, akciók lebonyolítására

(Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények, 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet – Hatályos: 2016.09.16-től)

Általános adatok

A szakképesítés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő
A Gyermek- és ifjúsági felügyelő szakképesítés OKJ száma: 31 761 01
A Gyermek- és ifjúsági felügyelő szakképesítés szintje: Középfokú szakképesítés (MKKR szint megjelölés:3)

A jelentkezés feltétele:

– alapfokú iskolai végzettség
– Egészségügyi alkalmasság

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés óraszáma: 350 óra (3-4 hónap)
A Gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés munkarendje: Tanfolyamköteles (TK)

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés helyszíne: Pinkerton Tanoda Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9./B
A Gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés tervezett kezdése: A képzés az év bármely szakában indítható kellő létszám esetén
A Gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés időtartama: A képzésben résztvevők összetételétől, aktivitásától, képzésen való részvételi hajlandóságától, egyéb elfoglaltságától/munkájától függően szervezhető. Lehetőség van hétközi napok mellett hétvégi napok beütemezésére is ill. csak hétvégi csoportok indítására.

A képzés összköltsége (képzési és vizsgáztatási díj együttesen) a mindenkori minimálbér változásának függvényében évente változik. Személyesen, telefonon vagy e-mailben történő érdeklődéskor ezekről tájékoztatást adunk.

A képzés elvégzéséhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk!

Tanfolyamra jelentkezés:

– személyesen
– honlapról (jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével)

További információ:

Bármely kollégánk szívesen áll rendelkezésére ügyfélfogadási időben, hívjon vagy írjon bizalommal!
Tel.: 42/443-079 30/703 0804 E-mail: tanoda@pinkerton.hupinkertontanoda@freemail.hu

Szakmai és vizsgakövetelmények

Miért válassza a Pinkerton Tanodát?

 • családias légkörben, minden igényt kielégítő szaktantermekben tanulhat a város szívében
 • vidéki hallgatóink számára is könnyen megközelíthető (vidékre induló buszok, vonatok, busz/vasút pályaudvar)
 • 100m-es körzetben elérhető kedvező étkezési/vásárlási lehetőség
 • 19 éves szakmai/képzési múlttal rendelkezünk
 • hallgató-centrikus, jól felkészült, fiatal oktatógárda
 • saját fejlesztésű oktatócsomagok, tananyagok
 • képzési költségek részletekben fizethetőek
 • vizsga mindig kétesélyes, a lelkiismeretes felkészítés mellé szükségeltetik a lelkiismeretesen felkészülő képzésben résztvevő is, ezért sikertelen vizsga esetén egy másik csoportban ingyenes pótórákon való részvételt biztosítunk
 • az államilag elismert OKJ-s szakmai bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt igényelhet melynek megszerzését segítjük (külföldi munkavállalásnál hasznos a megléte)

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítéssel betölthető munkakörök:

 • Gyermekfelügyelő, dajka
 • Gyermekfelügyelő, dajka
 • Gyermekgondozó, – nevelő
 • Gyermekgondozó
 • Gyermekvédelmi asszisztens

Kapcsolódó szakképesítések:

 • 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés szakmai moduljai:

 • 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
 • 10523–16 Gyermekfelügyelői feladatok
 • 10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok
 • Elmélet – gyakorlat aránya: 60 %; 40 %

Vizsgakövetelmények:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

– Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
– A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
o Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült, minimum 10 oldalas napló leadása, amit a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerint értékel. Az értékelést követően a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal. A napló tartalmazzák 1 oldal terjedelemben az intézmény rövid bemutatását, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, valamint kliensének/klienseinek rövid élettörténetét.
o A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány–sablonok leadása.
– A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
– Minimum 100 óra (20%–a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%–a tereptanár vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, amely magába foglalja a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó rendszer megismerését célzó monitorozó órákat is.

31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő
A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek gyakorlati
10523–16 Gyermekfelügyelői feladatok gyakorlati, írásbeli
10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok gyakorlati
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben
A vizsgafeladat ismertetése: A gyermekcsoportban elvégzendő napi gondozási, nevelési, szervezési program lebonyolítási feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyermekfelügyelői munkával kapcsolatos fogalmakat és legfontosabb összefüggéseket tartalmazzák.

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás alapján a gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása és a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése.
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyermekfelügyelet feladatainak és adminisztrációjának bemutatása, továbbá a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése esetleírás alapján központilag összeállított szóbeli tételsor szerint.