Mezőgazdaság

GAZDA

Eng.sz.: E-000949/2014/A047

OKJ: 34 621 01

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

A szakképesítéssel rendelkező képes lesz:

 • talaj-előkészítést, vetést végezni,
 • a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • növényápolást végezni,
 • élelmezési célra termesztett növényt betakarítani, tárolni,
 • takarmánynövényt betakarítani, tartósítani, tárolni,
 • gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni,
 • tartástechnológiai feladatokat végrehajtani,
 • állatot takarmányozni,
 • állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani,
 • állatot szaporítani,
 • gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni,
 • környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni,
 • kereskedelmi tevékenységet végezni,
 • vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni,
 • önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni,
 • alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni.

(Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények, 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet – Hatályos: 2016.08.28-tól)

Általános adatok

 • A szakképesítés megnevezése: Gazda
 • A Gazda szakképesítés OKJ száma: 34 621 01
 • A Gazda szakképesítés szintje: Középfokú szakképesítés (MKKR szint megjelölés: 4)

A jelentkezés feltétele:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság

A Gazda képzés óraszáma: 800 óra (10-11 hónap)
A Gazda képzés munkarendje: Tanfolyamköteles (TK)

A Gazda képzés helyszíne: Pinkerton Tanoda Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9./B
A Gazda képzés tervezett kezdése: A képzés az év bármely szakában indítható kellő létszám esetén
A Gazda képzés időtartama: A képzésben résztvevők összetételétől, aktivitásától, képzésen való részvételi hajlandóságától, egyéb elfoglaltságától/munkájától függően szervezhető. Lehetőség van hétközi napok mellett hétvégi napok beütemezésére is ill. csak hétvégi csoportok indítására.

A képzés összköltsége (képzési és vizsgáztatási díj együttesen) a mindenkori minimálbér változásának függvényében évente változik. Személyesen, telefonon vagy e-mailben történő érdeklődéskor ezekről tájékoztatást adunk.

A képzés elvégzéséhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk!

Tanfolyamra jelentkezés:

 • személyesen
 • honlapról (jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével)

További információ: Bármely kollégánk szívesen áll rendelkezésére ügyfélfogadási időben, hívjon vagy írjon bizalommal!
Tel.: 42/443-079 30/703 0804; E-mail: tanoda@pinkerton.hupinkertontanoda@freemail.hu

Szakmai és vizsgakövetelmények

Miért válassza a Pinkerton Tanodát?

 • családias légkörben, minden igényt kielégítő szaktantermekben tanulhat a város szívében
 • vidéki hallgatóink számára is könnyen megközelíthető (vidékre induló buszok, vonatok, busz/vasút pályaudvar)
 • 100m-es körzetben elérhető kedvező étkezési/vásárlási lehetőség
 • 19 éves szakmai/képzési múlttal rendelkezünk
 • hallgató-centrikus, jól felkészült, fiatal oktatógárda
 • saját fejlesztésű oktatócsomagok, tananyagok
 • képzési költségek részletekben fizethetőek
 • vizsga mindig kétesélyes, a lelkiismeretes felkészítés mellé szükségeltetik a lelkiismeretesen felkészülő képzésben résztvevő is, ezért sikertelen vizsga esetén egy másik csoportban ingyenes pótórákon való részvételt biztosítunk
 • az államilag elismert OKJ-s szakmai bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt igényelhet melynek megszerzését segítjük (külföldi munkavállalásnál hasznos a megléte)

A Gazda szakképesítéssel betölthető munkakörök:

 • 6130 Vegyesprofilú gazdálkodó Állat- és növánytermesztő
 • 6130 Önálló gazda
 • 6130 Őstermelő

Kapcsolódó szakképesítések:

 • 31 621 02 Aranykalászos gazda
 • 21 621 02 Mezőgazdasági munkás
 • 35 621 02 Biogazdálkodó
 • 34 621 03 Állattartó szakmunkás
 • 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
 • 34 814 01 Családi gazdálkodó
 • 34 624 01 Halász, haltenyésztő
 • 34 621 02 Lovász
 • 54 621 02 Mezőgazdasági technikus

A Gazda képzés szakmai moduljai:

 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 10997-16 Állattartás
 • 10998-16 Növénytermesztés
 • 10999-16 Kertészeti alapok
 • 11000-16 Mezőgazdasági géptan
 • 11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
 • 11002-12 Gazda kiegészítő tevékenységei

Elmélet – gyakorlat aránya: 40 %; 60 %

Vizsgakövetelmények:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória).
Az előírt valamennyi modulból, modulzáró vizsga eredményességét igazoló dokumentum.

34 621 01 Gazda
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10997-16 Állattartás szóbeli
10998-16 Növénytermesztés szóbeli
10999-16 Kertészeti alapok szóbeli
11000-16 Mezőgazdasági géptan gyakorlati
11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel írásbeli
11002-12 Gazda kiegészítő tevékenységei írásbeli
11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
– Állattartási feladat végrehajtása (pl. takarmányok érzékszervi vizsgálata, takarmány-előkészítés, takarmánykiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, klinikai alapértékek, alapvető vizsgálatok elvégzése, tejvizsgálat, küllemi bírálat, méretfelvétel)
(aránya: 65%)
– Felismerési feladat (pl. csontok, testtájak, tenyésztett állatok fajtái és típusai, tenyésztett állatfajok, ivarzó, valamint beteg állat, takarmányok, állattartásban, állatápolásban, állattenyésztésben használt anyagok, eszközök, gépek, gépelemek)
(aránya: 10%)
– Állattartás gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos feladat végrehajtása
Állattartó telepen előforduló gép, berendezés beállítása, üzemeltetése, egyszerűbb karbantartása
(pl. takarmány-előkészítés gépei, itatás, trágyaeltávolítás, fejés, tejkezelés gépesítése, állatápolás gépei, tojásgyűjtés és –kezelés eszközei, keltetőgépek, nyírás eszközei, állattartó épületek klímaszabályozása, mosás és fertőtlenítés gépei, elektromos kerítések, mérlegelés, állatszállítás eszközei, járművei)
(aránya: 25%)

Az összeállított valamennyi gyakorlati tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
A témaköröket komplex feladatban kell megjeleníteni.
A felismerési feladat térben és időben a gyakorlati feladatoktól nem elválasztható. Minden gyakorlati tételnek más-más felismerési feladatot kell tartalmaznia. A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként minimum 10 db.

B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési, kertészeti, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
– Növénytermesztési feladat végrehajtása (pl. alapvető vizsgálatok elvégzése, talajvizsgálatok, vetőmagvizsgálat, vetőmagszükséglet, tápanyagutánpótlás számítások, egyszerű növénytermesztési munkák elvégzése)
(aránya: 40%)
– Növénytermesztés és kertészet gépeinek,berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos feladat végrehajtása (pl.: mezőgazdasági erőgépek, talajművelés gépei, tápanyagvisszapótlás gépei, vetés, ültetés, palántázás gépei, növényápolás gépei, betakarítás gépei, növénytermesztési munkagépek kiszolgálása, rakodás, tárolóhely előkészítése, kertészeti kisgépek üzemeltetése, öntözőberendezés)
(aránya: 20%)

– Felismerési feladat (pl. szántóföldi és kertészeti kultúrnövények, gyomnövények, növényi részek, kultúrnövények magjai, termései, talajtípusok, kártevők, kórokozók, kárképek, kórképek).
(aránya: 10%)
– Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés magvetéshez, magvetés szabadföldbe, magvetés szaporító ládába/tálcába, palántázás, vegetatív szaporítás, oltás-szemzés elvégzése, ültető gödör kiásása, ültetés, öntözés, metszés, gyümölcs betakarítás, osztályozás, minősítés, tárolás, csomagolás, szőlőművelés és metszés)
(aránya: 30%)

Az összeállított valamennyi gyakorlati tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
A témaköröket komplex feladatban kell megjeleníteni.
A felismerési feladat térben és időben a gyakorlati feladatoktól nem elválasztható. Minden gyakorlati tételnek más-más felismerési feladatot kell tartalmaznia. A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként minimum 10 db.

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:-
A vizsgafeladat ismertetése: –

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Állattartás” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.
B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Növénytermesztés” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.
C) A vizsgafeladat megnevezése: Kereskedelem, vállalkozás és ügyviteli ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.
D) A vizsgafeladat megnevezése: Kiegészítő tevékenység elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Gazda kiegészítő tevékenységei” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.