Rendészet, honvédelem

FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR

Eng.sz.: E-000949/2014/A002
OKJ: 53 861 05

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A szakképesítés birtokában, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben meghatározott, az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos létesítmények, szállítmányok és tevékenységek védelmét látja el.

Feladatának ellátásához jogszabály biztosította speciális közhatalmi és kényszerítőeszköz-használati jogosultságokkal rendelkezik, melyek közterületen ellátott szolgálata során is megilletik tevékenységével kapcsolatban. Szolgálatát kényszerítő eszközökkel látja el, melyhez hozzátartozik speciális, kettős – rövid és hosszú tűzfegyver, vagy automata lőfegyver – fegyverzete is.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • fegyveresen szolgálatot ellátni
 • őrzés-védelmi feladatot ellátni
 • járőrtevékenységet végezni, több fős járőrt irányítani
 • személyeket őrizni, kísérni
 • be- és kiléptetést végrehajtani
 • jármű, csomag, ruházat átvizsgálást végrehajtani
 • biztonságtechnikai rendszert kezelni
 • biztonságtechnikai rendszer jelzéseire reagálni
 • szolgálattal összefüggő dokumentálást elkészíteni
 • igazoltatni
 • elfogni
 • visszatartást végrehajtani
 • személyt hatóság elé állítani
 • kényszerítő eszközöket használni
 • lőfegyvert használni
 • objektum őrzési tervét elkészíteni
 • őrségek szolgálatát megszervezni
 • az őrök képzését megtervezni, helyszíni felkészítésüket végrehajtani
 • az őrök szolgálatát irányítani az őrzött javakat, vagy személyeket ért támadás során
 • az őrök munkáját ellenőrizni, minősíteni
 • – fejlesztési terveket készíteni, megvalósításukat menedzselni
 • – biztonsági helyzetet értékelő értékeléseket, jelentéseket készíteni

(Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények, 36/2016. (VIII. 30.) BM rendelet – Hatályos: 2016.09.01-től)

Általános adatok

 • A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Fegyveres biztonsági őr
 • A Fegyveres biztonsági őr szakképesítés-ráépülés OKJ száma: 53 861 05
 • A Fegyveres biztonsági őr szakképesítés-ráépülés szintje: Felső középfokú szakképesítés-ráépülés (MKKR szint megjelölés: 4)

A jelentkezés feltétele:

 • érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 32 861 01 Személy- és vagyonőr szakképesítés
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Pályaalkalmasság

A Fegyveres biztonsági őr képzés óraszáma: 250 óra (4-5 hónap)
A Fegyveres biztonsági őr képzés munkarendje: Tanfolyamköteles (TK)

A Fegyveres biztonsági őr képzés helyszíne: Pinkerton Tanoda Kft., 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9./B
A Fegyveres biztonsági őr képzés tervezett kezdése: A képzés az év bármely szakában indítható kellő létszám esetén
A Fegyveres biztonsági őr képzés időtartama: A képzésben résztvevők összetételétől, aktivitásától, képzésen való részvételi hajlandóságától, egyéb elfoglaltságától/munkájától függően szervezhető. Lehetőség van hétközi napok mellett hétvégi napok beütemezésére is ill. csak hétvégi csoportok indítására.

A képzés összköltsége (képzési és vizsgáztatási díj együttesen) a mindenkori minimálbér változásának függvényében évente változik. Személyesen, telefonon vagy e-mailben történő érdeklődéskor ezekről tájékoztatást adunk.

A képzés elvégzéséhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk!

Tanfolyamra jelentkezés:

 • személyesen
 • honlapról (jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével)

További információ: Bármely kollégánk szívesen áll rendelkezésére ügyfélfogadási időben, hívjon vagy írjon bizalommal! Tel.: 42/443-079; 30/703 0804; E-mail: tanoda@pinkerton.hupinkertontanoda@freemail.hu

Szakmai és vizsgakövetelmények

Miért válassza a Pinkerton Tanodát?

 • családias légkörben, minden igényt kielégítő szaktantermekben tanulhat a város szívében
 • vidéki hallgatóink számára is könnyen megközelíthető (vidékre induló buszok, vonatok, busz/vasút pályaudvar)
 • 100m-es körzetben elérhető kedvező étkezési/vásárlási lehetőség
 • 19 éves szakmai/képzési múlttal rendelkezünk
 • hallgató-centrikus, jól felkészült, fiatal oktatógárda
 • saját fejlesztésű oktatócsomagok, tananyagok
 • képzési költségek részletekben fizethetőek
 • vizsga mindig kétesélyes, a lelkiismeretes felkészítés mellé szükségeltetik a lelkiismeretesen felkészülő képzésben résztvevő is, ezért sikertelen vizsga esetén egy másik csoportban ingyenes pótórákon való részvételt biztosítunk
 • az államilag elismert OKJ-s szakmai bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt igényelhet melynek megszerzését segítjük (külföldi munkavállalásnál hasznos a megléte)

A Fegyveres biztonsági őr szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök:

 • FEOR: 5254 Vagyonőr, testőr, Fegyveres biztonsági őr, Felvezető, Őrparancsnok, Őrségparancsnok

Kapcsolódó szakképesítések:

 • 32 861 01 Személy- és vagyonőr

A Fegyveres biztonsági őr képzés szakmai moduljai:

 • 10412-12 Fegyverismeret, kényszerítőeszköz-kezelés-, tárolás-, karbantartás
 • 10413-12 Fegyveres biztonsági őrségre vonatkozó jogszabályok
 • 10414-12 Intézkedéstaktikai, konfliktuskezelési szituációs gyakorlat
 • Elmélet – gyakorlat aránya: 40 %; 60 %

Vizsgakövetelmények:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 • az alábbi modulokból eredményes vizsga letétele.

53 861 05 Fegyveres biztonsági őr
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10412-12 Fegyverismeret, kényszerítőeszköz-kezelés-, tárolás-, karbantartás gyakorlati
10413-12 Fegyveres biztonsági őrségre vonatkozó jogszabályok írásbeli
10414-12 Intézkedéstaktikai, konfliktuskezelési szituációs gyakorlat szóbeli
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fegyveres biztonsági őri gyakorlati szakfeladatok
A vizsgafeladat ismertetése: Pisztoly szituációs lőgyakorlat. Gépkarabély szituációs lőgyakorlat. Konfliktuskezelés és kényszerítőeszköz használat.

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fegyveres biztonsági őrségekre vonatkozó jogszabályok
A vizsgafeladat ismertetése: Jogi és szakmai ismeretek felelet kiválasztásos, feleletalkotásos és felelet kiegészítéses feladatokkal központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A fegyveres biztonsági őr szolgálati tevékenységével összefüggő komplex szóbeli kérdés megválaszolása.
A vizsgafeladat ismertetése: Intézkedéstaktikai, konfliktuskezelési szituációs probléma megoldása a központilag összeállított és kiadott tételsorból húzott szóbeli vizsgakérdés alapján.